مهم‌ترین رنج اقتصاد ایران فقر تئوریک است
مهم‌ترین رنج اقتصاد ایران فقر تئوریک است
تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مهم‌ترین رنج اقتصاد ایران نه کمبود منابع که فقر تئوریک است. از همین رو تحلیل‌های تکنیکال برای ارزیابی اقتصاد ایران، راه به جایی نمی‌برند.

محمد کلامی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با قلم پرس، با باین اینکه در تحلیل شرایط اقتصاد ایران باید گفت که ساختار اقتصادی ما در قالب هیچ مدل مشخصی قابل سنجش نیست اظهار داشت: مهم‌ترین رنج اقتصاد ایران نه کمبود منابع که فقر تئوریک است. از همین رو تحلیل‌های تکنیکال برای ارزیابی اقتصاد ایران، راه به جایی نمی‌برند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اقتصادی که در آن سایه سیاه تحریم‌ها تمام بخش ها را متاثر ساخته و انحصار در آن حرف اول را می زند تولیداتش فقرایی است که سیستم را دچار فلج مغزی-حرکتی می‌کنند به طوری که هر حرکتی حتی با نیت بهبود معیشت فقرا، تنها آنان را وارد یک سنگلاخ پیچیده می‌کند.

وی اضافه کرد: و عجیب آنکه ما همچنان با تصورات ذهنی مبارزه با فقر می‌رویم که خود همین تصورات عامل اصلی گسترش فقر بوده‌اند! و قصد داریم با همان تفکری که مشکلات را به وجود آورده، به جنگ همان مشکلات برویم!