کیفی‌سازی نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری فعالیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی استان
کیفی‌سازی نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری فعالیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی استان

استاندار آذربایجان ‌شرقی، نیروی انسانی توانمند را اصلی‌ترین مزیت و مهم‌ترین شاخص پیشرفت سازمانی و عامل توسعه جوامع دانست و بر لزوم توجه به کیفی‌سازی نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری فعالیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی استان تاکید کرد. عابدین خرّم در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان، اظهار داشت: نیروی انسانی سرمایه‌ای زوال‌ناپذیر […]

استاندار آذربایجان ‌شرقی، نیروی انسانی توانمند را اصلی‌ترین مزیت و مهم‌ترین شاخص پیشرفت سازمانی و عامل توسعه جوامع دانست و بر لزوم توجه به کیفی‌سازی نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری فعالیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی استان تاکید کرد.

عابدین خرّم در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان، اظهار داشت: نیروی انسانی سرمایه‌ای زوال‌ناپذیر است و برای اینکه تلاش‌های آن در راستای اهداف سازمانی باشد باید داشبورد مدیریتی مناسب در سازمان تعریف شود.

وی با اشاره به وجود سازمان‌ها و انسان‌های رسالت‌مدار در مقابل سازمان‌ها یا انسان‌های وظیفه‌مدار، افزود: سازمان‌های رسالت‌مدار معمولا خودمدیریتی بوده و به نظام‌های کنترلی چندانی نیاز ندارند.

خرّم اذعان داشت: وقتی سازمان‌ها به سمت وظیفه‌مداری حرکت می‌کنند، باید کنترل‌ها محسوس‌تر و جریان ارزیابی مقتدرتر حاکم باشد.

استاندار آذربایجان ‌شرقی در ادامه صحبت‌های خود مدیریت ارتباطات را که تکمیل‌کننده زنجیره تعامل مجموعه‌ها با همدیگر است، مهم برشمرد و یادآور شد: حرف اصلی این است که چگونه باید انجام فعالیت‌های سازمانی به بهره‌وری و اهداف مورد نظر بیانجامد.

وی تأکید کرد: نیروی انسانی که ضعف دانش، تخصص و ارتباط دارد، بهره‌وری و کارآیی لازم را نخواهد داشت و امکانات مادی و فیزیکی را به هدر خواهد داد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان ‌شرقی هم در این جلسه به تشریح اهداف و دستاوردهای ارزیابی عملکرد برنامه‌های تحول اداری استان پرداخت و گفت: هدف عمده ارزیابی برنامه‌های تحول اداری در بعد استانی، موفقیت، استقرار و نهادینه سازی برنامه‌های تحول اداری، همچنین استقرار مفاهیم، مواد، الزامات و قوانین مندرج در قانون خدمات کشوری و مصوبات هیات دولت در ارتباط با بخشنامه شورای تحول اداری است.

حیدر فتح‌زاده، اصلاح فرآیندها، فهم و زبان مشترک از برنامه تحول، تحلیل و آینده نگری نیروی انسانی، ارتقای آگاهی از سلامت اداری، اعتماد و سرمایه اجتماعی، توانمندسازی نیروی انسانی، توسعه خدمات الکترونیک، تمرکززدایی، مدیریت سبز و اشتراک‌گذاری دانش را از جمله دستاوردهای برنامه‌های تحول اداری برشمرد.