خبرگزاری میزان – یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان به نقش موثر جامعه در باز اجتماعی کردن مددجویان تاکید داشت و گفت: مدیریت زندان‌ها باید جامعه محور باشد و مردم در مقابل مددجویان احساس مسوولیت کنند.  وی افزود: انجمن حمایت زندانیان یک خیریه غیر انتفاعی است و به منظور انجام هر چه بهتر رسالت‌های […]

خبرگزاری میزان – یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان به نقش موثر جامعه در باز اجتماعی کردن مددجویان تاکید داشت و گفت: مدیریت زندان‌ها باید جامعه محور باشد و مردم در مقابل مددجویان احساس مسوولیت کنند. 

وی افزود: انجمن حمایت زندانیان یک خیریه غیر انتفاعی است و به منظور انجام هر چه بهتر رسالت‌های اصلی انجمن حمایت زندانیان لازم است که فعالین اقتصادی و خیران هم در مدیریت زندان‌ها از جمله در حوزه اجرای فعالیت‌های حرفه آموزی، بهداشتی و فرهنگی زندان‌ها همکاری داشته باشد و هم حمایت مادی و معنوی از خانواده‌های زندانیان بی بضاعت که در فقر مطلق به سر می‌برند را مد نظر قرار دهند.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان، پرداخت هزینه‌های تحصیل، درمان، جهیزیه، مستمری، کمک به احداث و تعمیر مسکن خانواده زندانیان نیازمند را از جمله اقدامات انجمن‌های حمایت زندانیان برشمرد و تصریح کرد: با توانمندسازی انجمن‌های حمایت زندانیان در حوزه‌های اقتصادی می‌توان درآمد‌های آن به منظور کمک به خانواده زندانیان نیازمند را افزایش داد.

انتهای پیام/