قطر: تماس‌های مداومی با واشنگتن و تهران برای ترغیب آنها به گفتگوی مثبت وجود دارد
قطر: تماس‌های مداومی با واشنگتن و تهران برای ترغیب آنها به گفتگوی مثبت وجود دارد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «محمد بن عبدالرحمن» آل ثانی، وزیر خارجه قطر گفت که نمی‌خواهیم شاهد افزایش تنش در منطقه باشیم چن این موضوع بر قطر و منطقه تاثیر منفی خواهد داشت. وی که با شبکه خبری الجزیره مصاحبه می‌کرد، افزود:تماس‌های مداومی با واشنگتن و تهران برای ترغیب آنها به گفتگوی مثبت وجود […]

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «محمد بن عبدالرحمن» آل ثانی، وزیر خارجه قطر گفت که نمی‌خواهیم شاهد افزایش تنش در منطقه باشیم چن این موضوع بر قطر و منطقه تاثیر منفی خواهد داشت.

وی که با شبکه خبری الجزیره مصاحبه می‌کرد، افزود:تماس‌های مداومی با واشنگتن و تهران برای ترغیب آنها به گفتگوی مثبت وجود دارد

وزیر خارجه قطر ابراز امیدواری کرد که مذاکرات وین درباره احیای برجام با موفقیت همراه بوده و تمامی نگرانی‌های دو طرف در این مذاکرات برطرف شود.

در حال تکمیل…