حاج محمدی: در سال جدید حبس تحت نظارت‌های الکترونیکی توسعه خواهد یافت
حاج محمدی: در سال جدید حبس تحت نظارت‌های الکترونیکی توسعه خواهد یافت

خبرگزاری میزان -حاج محمدی، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت: در راستای سند تحول قضائی و اجرای فناورانه و دانش محور آن در سازمان زندان‌ها در سال جدید انشاءالله حبس تحت نظارت‌های الکترونیکی را توسعه خواهیم داد. در این نوع حبس علاوه بر اعمال مجازات قانونی مجرم، به خانواده زندانیان آسیب […]

خبرگزاری میزان -حاج محمدی، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت: در راستای سند تحول قضائی و اجرای فناورانه و دانش محور آن در سازمان زندان‌ها در سال جدید انشاءالله حبس تحت نظارت‌های الکترونیکی را توسعه خواهیم داد. در این نوع حبس علاوه بر اعمال مجازات قانونی مجرم، به خانواده زندانیان آسیب کمتری وارد می‌شود.

وی در ادامه افزود: قانون اجازه داده است که در از جرایم محکوم ایام حبس خود را در خارج از زندان و تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک سپری کند.

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تاکید کرد: مزیت این مجوز و نوآوری قانونی بیشتر برای خانواده زندانیان است چرا که سرپرست خانواده ضمن اینکه مجازات می‌شود و تحت مراقبت است بالای سر خانواده خود نیز هست.

حاج محمدی گفت: از جمله مصادیق اجرای فناورانه سند تحول قضایی در سازمان زندان‌ها برگزاری جلسات الکترونیکی دادرسی بوده است. در سال گذشته قریب نیمی از رسیدگی‌های قضایی به صورت الکترونیکی برگزار شد در سال جدید این نوآوری نیز توسعه خواهد یافت.

انتهای پیام/