ناصر عتباتی در گفتگو با میزان با اعلام اینکه صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال یکی از مهمترین برنامه‌های دادگستری استان اردبیل است از متوقف کردن قرارداداحاله مدیریت ۱۱۵۰هکتار از پهنه‌های جنگلی و مراتع به یک شرکت توسط دادگستری استان اردبیل و شورای حفظ حقوق بیت المال خبر داد. رییس شورای حفظ حقوق بیت […]

ناصر عتباتی در گفتگو با میزان با اعلام اینکه صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال یکی از مهمترین برنامه‌های دادگستری استان اردبیل است از متوقف کردن قرارداداحاله مدیریت ۱۱۵۰هکتار از پهنه‌های جنگلی و مراتع به یک شرکت توسط دادگستری استان اردبیل و شورای حفظ حقوق بیت المال خبر داد.

رییس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان اردبیل اعلام کرد: در این خصوص دستورات لازم جهت بررسی موضوع با نگاه محافظت از پهنه‌های جنگلی و ذخیره گاه‌های ژنتیک مناطق سو‌ها وفندقلو خطاب به دادستان مرکز استان و بازرس کل استان صادر گردیده است.

انتهای پیام/