بیش از ۵ هزار زندانی در طرح پایش و غربالگری زندانیان از زندان‌های اصفهان آزاد شدند
بیش از ۵ هزار زندانی در طرح پایش و غربالگری زندانیان از زندان‌های اصفهان آزاد شدند

محمدرضا حبیبی در گفتگو با میزان، با بیان اینکه استفاده حداکثری از نهاد‌های ارفاقی و جایگزین حبس بویژه پابند الکترونیکی را جهت کاهش جمعیت کیفری زندان مؤثر است، گفت: بر این اساس در سال گذشته تعداد ۹۰ نفر از محکومین تحت سامانه‌های الکترونیکی (پابند الکترونیک) قرار گرفته اند. وی ادامه داد: در راستای بحث کاهش […]

محمدرضا حبیبی در گفتگو با میزان، با بیان اینکه استفاده حداکثری از نهاد‌های ارفاقی و جایگزین حبس بویژه پابند الکترونیکی را جهت کاهش جمعیت کیفری زندان مؤثر است، گفت: بر این اساس در سال گذشته تعداد ۹۰ نفر از محکومین تحت سامانه‌های الکترونیکی (پابند الکترونیک) قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: در راستای بحث کاهش جمعیت کیفری، تعداد ۵۱۳۸ زندانی در اجرای طرح‌های پایش و غربالگری از زندان آزاد شدند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: یکی از تأکیدات ریاست قوه قضاییه حبس زدایی و تلاش در جهت کاهش آمار جمعیت کیفری زندان هاست و ضروریست با نظارت عالی بر صدور قرار‌های بازداشت و بررسی پرونده‌های زندانی دار در تحقق این سیاست قوه قضاییه تلاش شود و بدون شک این سیاست در سال جدید با جدیت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام/