عدم برخوردار قهرمانان از حمایت جدی زمان بروز حادثه، نکته ای قابل تامل است
عدم برخوردار قهرمانان از حمایت جدی زمان بروز حادثه، نکته ای قابل تامل است

وزیر بهداشتدر صفحه اینستاگرام خود با اشاره به عیادت از سارا عبدالنالکی ملی پوش راگبی که در در پی تصادف رانندگی دچار آسیب شدید شده و در بیمارستان بستری است نوشت: اینکه قهرمانان و ورزشکاران کشور در هنگام بروز چنین حوادث ناگواری از هیچ گونه حمایت جدی برخوردار نیستند؛ تاسف برانگیز و نکته ای قابل تامل است. اگر […]

وزیر بهداشتدر صفحه اینستاگرام خود با اشاره به عیادت از سارا عبدالنالکی ملی پوش راگبی که در در پی تصادف رانندگی دچار آسیب شدید شده و در بیمارستان بستری است نوشت: اینکه قهرمانان و ورزشکاران کشور در هنگام بروز چنین حوادث ناگواری از هیچ گونه حمایت جدی برخوردار نیستند؛ تاسف برانگیز و نکته ای قابل تامل است. اگر چه بیمه زیر نظر وزارت بهداشت نیست؛ اما حداکثر پوشش بیمه برای قهرمانان ملی دغدغه دیرین ما بوده و هست.سیدحسین قاضی زاده هاشمی، نوشته است:  به لطف فعالان شبکه های اجتماعی و خبری، مطلع شدم که خانم سارا عبدالمالکی ملی پوش راگبی کشورمان در پی تصادف رانندگی دچار آسیب شدید شده و در بیمارستان بستری است.

روز پنج شنبه به ملاقات وی رفتم. بحمدالله با لطف خدا و تلاش تیم درمانی، حالش بتدریج رو به بهبودی است.

گزارش پزشکان را شنیدم. از او خواستم برای تسریع در بهبودی اش به توصیه های کادر درمانی عمل کند. جوان است و پرانرژی؛ همین که بزرگترین دغدغه اش را بازگشت به میادین ورزشی می داند، نشانه روحیه ای ارزنده در ادامه روند درمان است.

پس از مشورت با پزشکان، با هم به او اطمینان خاطر دادیم که به تدریج، با صبوری و تلاش و پس از بهبودی کامل می تواند پر نشاط و امیدوار به ورزش قهرمانی ادامه دهد و برای ایران عزیز افتخارآفرین باشد.

اینکه قهرمانان و ورزشکاران کشور در هنگام بروز چنین حوادث ناگواری از هیچ گونه حمایت جدی برخوردار نیستند؛ تاسف برانگیز و نکته ای قابل تامل است. اگر چه بیمه زیر نظر وزارت بهداشت نیست؛ اما حداکثر پوشش بیمه برای قهرمانان ملی دغدغه دیرین ما بوده و هست.

حمایت از جوانان ورزشکار که برای افتخار آفرینی کشور تلاش میکنند وظیفه ای است بر دوش همه ما. آنها سرمایه های غرور و پویایی ملی اند.
لازم میدانم از همه هنرمندان با اخلاق و دلسوز نیز، که بصورت خودجوش زمینه کمک به سارا و دلگرمی او را فراهم کردند، تشکر کنم.