عدم برخوردار قهرمانان از حمایت جدی زمان بروز حادثه، نكته اي قابل تامل است
عدم برخوردار قهرمانان از حمایت جدی زمان بروز حادثه، نكته اي قابل تامل است

وزیر بهداشتدر صفحه اینستاگرام خود با اشاره به عیادت از سارا عبدالنالکی ملی پوش راگبی که در در پی تصادف رانندگی دچار آسيب شديد شده و در بيمارستان بستري است نوشت: اينكه قهرمانان و ورزشكاران كشور در هنگام بروز چنين حوادث ناگواري از هيچ گونه حمايت جدی برخوردار نيستند؛ تاسف برانگيز و نكته اي قابل تامل است. اگر […]

وزیر بهداشتدر صفحه اینستاگرام خود با اشاره به عیادت از سارا عبدالنالکی ملی پوش راگبی که در در پی تصادف رانندگی دچار آسيب شديد شده و در بيمارستان بستري است نوشت: اينكه قهرمانان و ورزشكاران كشور در هنگام بروز چنين حوادث ناگواري از هيچ گونه حمايت جدی برخوردار نيستند؛ تاسف برانگيز و نكته اي قابل تامل است. اگر چه بيمه زير نظر وزارت بهداشت نيست؛ اما حداکثر پوشش بيمه برای قهرمانان ملی دغدغه ديرين ما بوده و هست.سیدحسین قاضی زاده هاشمی، نوشته است:  به لطف فعالان شبكه هاي اجتماعي و خبری، مطلع شدم كه خانم سارا عبدالمالكي ملي پوش راگبي كشورمان در پی تصادف رانندگی دچار آسيب شديد شده و در بيمارستان بستري است.

روز پنج شنبه به ملاقات وي رفتم. بحمدالله با لطف خدا و تلاش تيم درماني، حالش بتدريج رو به بهبودي است.

گزارش پزشکان را شنیدم. از او خواستم براي تسريع در بهبودي اش به توصيه های کادر درمانی عمل كند. جوان است و پرانرژي؛ همین که بزرگترين دغدغه اش را بازگشت به ميادين ورزشي می داند، نشانه روحیه ای ارزنده در ادامه روند درمان است.

پس از مشورت با پزشكان، با هم به او اطمينان خاطر داديم که به تدريج، با صبوري و تلاش و پس از بهبودي كامل می تواند پر نشاط و اميدوار به ورزش قهرماني ادامه دهد و برای ایران عزیز افتخارآفرين باشد.

اينكه قهرمانان و ورزشكاران كشور در هنگام بروز چنين حوادث ناگواري از هيچ گونه حمايت جدی برخوردار نيستند؛ تاسف برانگيز و نكته اي قابل تامل است. اگر چه بيمه زير نظر وزارت بهداشت نيست؛ اما حداکثر پوشش بيمه برای قهرمانان ملی دغدغه ديرين ما بوده و هست.

حمايت از جوانان ورزشكار كه براي افتخار آفريني كشور تلاش ميكنند وظيفه اي است بر دوش همه ما. آنها سرمایه های غرور و پویایی ملی اند.
لازم ميدانم از همه هنرمندان با اخلاق و دلسوز نيز، كه بصورت خودجوش زمينه كمك به سارا و دلگرمي او را فراهم كردند، تشكر كنم.