پناهگاه محرمانۀ دولتمردان وقت انگلیس پس از جنگ جهانی دوم +عکس
پناهگاه محرمانۀ دولتمردان وقت انگلیس پس از جنگ جهانی دوم +عکس

دولت وقت انگلیس پس از جنگ جهانی دوم پناهگاهی محرمانه برای خود احداث کرد تا در جنگ هسته ای احتمالی، اعضایش را در آن جای دهد و از خطر حملات هسته ای حفظ کند. به گزارش قلم پرس به نقل از العالم، پناهگاه محرمانۀ دولت وقت انگلیس در ۲۰ مایلی شهر بیرمنگام واقع است و […]

دولت وقت انگلیس پس از جنگ جهانی دوم پناهگاهی محرمانه برای خود احداث کرد تا در جنگ هسته ای احتمالی، اعضایش را در آن جای دهد و از خطر حملات هسته ای حفظ کند.

به گزارش قلم پرس به نقل از العالم، پناهگاه محرمانۀ دولت وقت انگلیس در ۲۰ مایلی شهر بیرمنگام واقع است و از تعداد زیادی تونل تشکیل می شود که این تونل ها زیر یک تپه حفر شده است تا به عنوان کارگاه محرمانۀ ساخت هواپیما در دوران جنگ جهانی دوم به کار گرفته شود و دولت وقت پس از جنگ جهانی دوم این کارگاه زیرزمینی ساخت هواپیما را به پناهگاه محرمانۀ هسته ای خود تبدیل کرد.
دولت وقت انگلیس پس از جنگ جهانی دوم تونل ها را به امکانات و تجهیزات روز مجهز کرد تا از آن تونل ها هم به عنوان پناهگاه و هم به عنوان اتاق مدیریت جنگ هسته ای احتمالی استفاده کند.
مایکل اسکات یکی از داوطلبان حفاظت از پناهگاه محرمانۀ هسته ای می گوید:این پناهگاه امن ترین پناهگاه در میان پناهگاه هائی بود که دولت وقت انگلیس برای حفاظت از اعضای خود در صورت وقوع جنگ هسته ای آماده کرده بود و ما این پناهگاه را به موزه ای برای آشنائی با تاریخ انگلیس تبدیل کرده ایم .

پناهگاه-355341_25f_4x3 پناهگاه-5341_25f_4x3 پناهگاه_25f_4x3 -پناهگاه3065341_25f_4x3 پناهگاه_25f_4x3

پناهگاه محرمانۀ دولتمردان وقت انگلیس

پناهگاه محرمانۀ دولتمردان وقت انگلیس