عکس یادگاری یک گروگان با رباینده هواپیمای مصری
عکس یادگاری یک گروگان با رباینده هواپیمای مصری

عکس یادگاری یکی از گروگان ها با رباینده هواپیمای مصری که در فرودگاه قبرس گرفته شده.

عکس یادگاری یکی از گروگان ها با رباینده هواپیمای مصری که در فرودگاه قبرس گرفته شده.

12816914_469744879902878_1296476083_n