طوفان الاحرار، طوفان انسانیت و جوانمردی است
طوفان الاحرار، طوفان انسانیت و جوانمردی است
از طوفان الاقصی تا طوفان الاحرار ، مسیری هست به بلندای انسانیت که نشان می‌دهد که چقدر در جامعه جهانی به اصول انسانی پایبندی است و قدرتمندان در کجای این خط کشی هستند و اسلام و مسلمین در جای جای تاریخ به اصول انسانی پایبند هستند.

قلم پرس: یادداشت|| حبیب حسینقلی زاده|| از طوفان الاقصی تا طوفان الاحرار ، مسیری هست به بلندای انسانیت که نشان می‌دهد که چقدر در جامعه جهانی به اصول انسانی پایبندی است و قدرتمندان در کجای این خط کشی هستند و اسلام و مسلمین در جای جای تاریخ به اصول انسانی پایبند هستند.

امام حسین(ع):ویلکم یاشیعه آل ابی سفیان،ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرار فی دنیاکم”اللهوف،ص۵۰″
احرار در کلام امام حسین به معنی آزادگی از بند دنیا و عروج به مقام انسانیت است

احرار جمع حرّ به معنای آزاد مرد و جوانمرد و انسان است. کسی که انسانیت خود را لگد مال آمال و آرزوها، دنیای پست، مال و جاه نکرده و حاضر نیست به هیچ قیمتی انسانیت و آزادی و شرافت و آزادی خواهی و تعالی طلبی خود را بفروشد و بنده زور و زر و تزویر شود.
وقتی امام حسین در میدان جنگ در اثر جراحات فراوان از اسب بر زمین افتاده بود، دشمن هنوز جرآت نداشت به امام نزدیک شود و برای تضعیف روحیه امام و … ، دستور حمله به خیمه ها صادر شد و اراذل و اوباش اموی که نه دین داشتند نه وجدان و شرافت و انسانیت و آزادگی ، از سوی امام مخاطب واقع شدند که ای شیعیان و دوستداران خاندان بنی امیه و ابوسفیان، اگر دین ندارید که ندارید، لااقل مردانگی ، انسانیت، وجدان، شرافت و آزادگی داشته باشید. شما با ما مردان جنگی جنگیدید و ما را کشتید ، چرا به زنان و کودکان بی دفاع حمله می کنید؟ این که از ناجوانمردی و پستی و رذالت حمله کننده سرچشمه می گیرد و با انسانیت و آزاد مردی مخالف است.
این جمله امام دعوت به اخلاق انسانی و شرافت بشری است.
وقتی حر بن یزید ریاحی در مقابل وجدان حق طلب و عدالتخواه خود تسلیم شد و بندگی زر و زور بنی امیه را رها کرد و از بند ترس و دنیاطلبی خود را رها نمود و جان بر کف به دفاع از حق قیام کرد و شهید شد، امام حسین بر بالای جنازه اش سخنی فرمود، که تفسیر حریت بود.
حضرت خطاب به حرّ فرمود:
انت حرّ کما سمیت فی الدنیا و الاخره؛ تو همچنان که مادرت تو را نام داد ، در دنیا و آخرت حرّ و آزاد مرد هستی.

یکی از پرستش‌ها و عبادات، عبادت احرار است که فقط برای حبّ خداست نه طمع به بهشت یا ترس از جهنم (وسائل الشیعه ) و این برترین عبادت است؛ که احرار در عبادت خود حالاتی دارند که دیگران ندارند. به خاطر آن‌ که اغراض بسیاری از ثواب و بهشت رفتن، حور و قصور و مانند این‌ها در دل افراد خطور می‌کند، امّا احرار به خاطر حبّشان توجّه به معبود دارند که دیگران این را ندارند.
لذا آزادگان در عبادت با طمع نیستند یعنی دندان طمع را از خیر دوستی کشیده‌اند.

اصول دین ، پنج است و اول توحید و دوم عدل . و توحید همان اصلی است که در روزگار ما آزادی نامیده می شود و آنان که با آزادی مخالفند، با اساس ادیان آسمانی سَرِ ستیز دارند.
به این گروه باید همان سخنی را گفت که پیامبر اسلام(ص) دعوت خویش را با آن آغاز کرد: قولوا لا اله الاّ الله تفلحوا
امیر آزادگان حضرت علی (ع) نیز در تأیید و تفسیر همین اصل بود که می گفت : لا تکن عبد غیرک فقد جعلک الله حُرّاً؛
بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است.
امام حسن و حسین(ع) و امامان دیگر نیز، همه و همه، برای تکامل و تداوم همین اصل می زیستند که سخن همه باورمندان به قرآن کریم هم صدا با خدا همین است که می گفتند: کلمه لا اله الاّ الله حصنی فمن دخل حصنی اَمِن من عذابی .
اگرچه از امام حسین (ع) در کتاب های تاریخی و متون روایی، بیشتر با کُنیت ِ پرآوازه ابوعبدالله نام برده شده است، اما در متون ادبی و قصاید حماسی و نیز در لسان شاعران ِ شیعی و بیشتر با کُنیت ِ ابوالاحرار و سرور آزادگان شناخته شده است.
سخن مستند و معروفی که امام حسین(ع) در واپسین لحظات عمرش می گفت، منشور آزادی و حدیث حرّیّت خوانده شده است .
کتاب کربلا را تنها با همین رمز می توان گشود که سرور آزادگان خود گفت : ان لم یکن لکم دین و لاتخافون المعاد فکونوا احراراً فی دنیاکم .
دقت در اصلِ عدل از اصول مذهب و دین ، معلوم می کند که منظور از طرح بحث عدل، نفی ِ جبر و اثبات اختیار و آزادی و انتخاب بوده است ؛ اصل توحید آزادی عقیده و اندیشه را ، پس از رهایی از هرچه و هرکه غیر خداست تأمین می کند و تعمیم می دهد.
اصل دوم که همان عدل است نیز آزادی بیان و قلم و عمل را از انسان های زنده و باورمند و اندیشه مند می خواهد.

طوفان الاقصی عملیات میدانی غزه بود که نشان داد، رژیم جعلی صهیونیسم، جز نمائی بیش نیست و می‌توان با اتحاد و یک دستی مسلمین و احرار، آن را به زانو درآورد و طوفان الاحرار امتداد رسانه ای و بین المللی طوفان الاقصی و روز جهانی قدس است که بایستی جامعه جهانی و ادیان آسمانی نشان دهد که این‌ روز، روز تمامی جوانمردان است، به همین دلیل عنوان روز جهانی قدس امسال طوفان الاحرار نامگذاری شده است.

یادداشت : حبیب حسینقلی زاده