طرح جدید سایت باشگاه یونتوس برای خوش آمد گویی به رونالدو / عکس
طرح جدید سایت باشگاه یونتوس برای خوش آمد گویی به رونالدو / عکس

یکریستیانو رونالدو قهرمان ۹ ساله رئال مادرد و برنده ۵ توپ طلایی با قراردادی  ۱۰۰ میلیون یورویی به یونتوس پیوست.

یکریستیانو رونالدو قهرمان ۹ ساله رئال مادرد و برنده ۵ توپ طلایی با قراردادی  ۱۰۰ میلیون یورویی به یونتوس پیوست.