دبیرکل سازمان ملل پایبندی ایران به توافقنامه را تبریک گفت
دبیرکل سازمان ملل پایبندی ایران به توافقنامه را تبریک گفت

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل درسالگرد امضای توافقنامه هسته ای ایران و قدرت های جهان آن را دستاورد تاریخی خواند و به ایران و گروه ۱+۵ به خاطر پایبندی کامل به تعهدات خود در قبال این توافقنامه تبریک گفت. به گزارش قلم پرس به نقل از ایرنا، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روزچهارشنبه درپیامی […]

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل درسالگرد امضای توافقنامه هسته ای ایران و قدرت های جهان آن را دستاورد تاریخی خواند و به ایران و گروه ۱+۵ به خاطر پایبندی کامل به تعهدات خود در قبال این توافقنامه تبریک گفت.

به گزارش قلم پرس به نقل از ایرنا، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روزچهارشنبه درپیامی به مناسبت نخستین سالگرد تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت این سازمان مبنی برحمایت از توافقنامه هسته ای میان ایران و گروه ۵+۱ این دستاورد تاریخی را به شورای امنیت و طرفین برجام تبریک گفت.
وی درادامه برجام را نشانه پیروزی درخشان دیپلماسی درحل و فصل مناقشات و درگیری ها و عامل تقویت هنجارهای مربوط به عدم گسترش سلاح های هسته ای توصیف کرد و ازعزم و پایبندی همه طرفین این توافقنامه به مفاد آن تقدیر کرد.
دبیرکل سازمان ملل دراین پیام قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت این سازمان را طلایه دار تحولی بنیادین در رابطه ایران با شورای امنیت خوانده وگفته است:من از پایبندی ایران در اجرای تعهدات هسته ای خود که به تایید و راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی هسته ای نیز رسیده است، تقدیر می کنم.
بان کی مون قدم های آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپایی را به منظور لغو تحریم های مرتبط با برنامه های هسته ای ایران رامورد تقدیر قرار داده ونوشته است :ثمرات برجام برای همه شرکت کنندگان دراین توافقنامه ازجمله فواید ملموسی که برای مردم ایران در بر دارد از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند.
وی درنهایت برجام را بهترین شیوه اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران و بر آورده شدن آرمان های مردم ایران توصیف کرده و خواستار اجرای همه جانبه این توافقنامه و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بر اساس احترام متقابل ومنافع مشترک طرفین شده است.