تکرار اتهام های ضد ایرانی عربستان سعودی از زبان سعد حریری
تکرار اتهام های ضد ایرانی عربستان سعودی از زبان سعد حریری

نخست وزیر مستعفی لبنان اتهاماتی که عربستان سعودی علیه ایران می زند ، تکرار کرد. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان اتهاماتی که عربستان سعودی علیه ایران می زند ، تکرار کرد. حریری ادعا کرد که ایران در امور کشورهای منطقه مداخله می کند. وی گفت: فضای کنونی لبنان شباهت بسیاری به زمان قبل از […]

نخست وزیر مستعفی لبنان اتهاماتی که عربستان سعودی علیه ایران می زند ، تکرار کرد.

سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان اتهاماتی که عربستان سعودی علیه ایران می زند ، تکرار کرد.

حریری ادعا کرد که ایران در امور کشورهای منطقه مداخله می کند.

وی گفت: فضای کنونی لبنان شباهت بسیاری به زمان قبل از ترور «رفیق الحریری»  دارد و بیم «ترور شدن» وجود دارد.

حریری در ادامه گزافه گویی های خود بیان داشت: دست‌های ایران در منطقه قطع خواهد شد زیرا ایران علاقه بسیاری به تخریب جهان عرب دارد. شری که ایران به منطقه فرستاده به سوی خودش بازخواهد گشت. علیرغم سیاست بیطرفانه‌ام، ایران به اقدامات تخریبگر خود علیه لبنان و منطقه ادامه داد.

شایان ذکر است؛  اعلام استعفای حریری بلافاصله بعد از دو سفر  متوالی وی به عربستان اعلام شده است و سعودی ها در روزهای گذشته تبلیغات گسترده‌ای را با هدف تحریک حریری علیه مقاومت براه انداخته بودند.