تشکیل سه هزار و ۷۰۰ پرونده توسط وابستگان رژیم پهلوی بر علیه ایران
تشکیل سه هزار و ۷۰۰ پرونده توسط وابستگان رژیم پهلوی بر علیه ایران

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: دیوان داوری ایران و آمریکا برای رسیدگی به شکایات دولت علیه یکدیگر تشکیل شده است ولی تاکنون افراد سلطنت طلب و وابستگان به رژیم پلوی ۳۷۰۰ پرونده را علیه ایران تشکیل داده اند که جفای بزرگی در حق ایران است. قلم پرس به نقل […]

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: دیوان داوری ایران و آمریکا برای رسیدگی به شکایات دولت علیه یکدیگر تشکیل شده است ولی تاکنون افراد سلطنت طلب و وابستگان به رژیم پلوی ۳۷۰۰ پرونده را علیه ایران تشکیل داده اند که جفای بزرگی در حق ایران است.

قلم پرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، مهدی دواتگری، در خصوص پرداخت غرامت یک و ۷ دهم میلیارد دلاری آمریکا به ایران، اظهار داشت: بر اساس قرارداد ۱۹۸۱ الجزایر که بین ایران و آمریکا منعقدد شده است باید دعاوی بین این دو کشور در دیوان داوری لاهه که مرضی الطرفین است، بررسی شود.

نماینده مردم عجب شیر و مراغه در مجلس شورای اسلامی با تشریح تفاوت بین دیوان بین المللی دادگستری با دیوان داوری بین المللی لاهه، بیان کرد: در دیوان دادگستری لاهه می توان هر پرونده ای را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه در لاهه دیوان های داوری مختلفی، مانند دیوان داوری دعاوی بین ایران و آمریکا وجود دارد، افزود: دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا ۹ عضو دارد که از ۳ حقوقدان و قاضی ایرانی، ۳ نفر از آمریکا و ۳ نفر از افرادی که مرضی الطرفین باشند، تشکیل شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در اساسنامه قرارداد ۱۹۸۱ الجزایر مقرر شده است که طرفین باید مبلغی را در حساب سپرده دیوان داشته باشند تا غرامت هایی که براساس احکام دیوان داوری ثابت می شود از این محل پرداخت شود، ادامه داد: احکامی که بار مالی دارند بر حسب مورد، مبلغ مورد نظر از این محل برداشت می شود.

دواتگری با اشاره به فعالیت های خاصی که در آمریکا انجام می شود تا غرامت های ثابت شده آمریکا به ایران پرداخت نشود، گفت: این بر خلاف تعهدات بین المللی است که یک کشور خود را ملزم به اجرای آن معرفی کرده است و این اقدام حیثیت بین المللی ایالات متحده آمریکا را زیر سوال می برد.

نماینده مردم عجب شیر و مراغه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قراداد الجزایر مرجعی مشخص شده و احکام مختلفی نیز صادر شده است، تصریح کرد: در این چند سال که از فعالیت دیوان داوری ایران و آمریکا می گذرد جفای بزرگی در حق ایران صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این دیوان برای بررسی شکایت بین دولت های ایران و آمریکا برای افراد نیست و به منظور رسیدگی به شکایات دو دولت تشکیل شده است، افزود: خانواده های سلطنت طلب و وابستگان به رژیم سابق در این دیوان داوری ایران و آمریکا بر علیه ایران طرح شکایت کرده اند و تا کنون ۳۷۰۰ پرونده علیه کشور ما تشکیل شده ولی بر علیه آمریکا فقط حدود ۲۰ پرونده تشکیل شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه این پرونده هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان داوری ایران و آمریکا ایجاد شده عمدتا توسط اشخاص تشکیل می شوند، اظهار داشت: دولت آمریکا نیز این افراد را پشتیبانی می کند ولی علت به وجود آمدن دیوان داوری پرونده هایی است که دولت ها باید علیه یکدیگر طرح می کردند.

دواتگری با بیان اینکه از جامعه بین الملل ودیوان داوری ایران و آمریکا می خواهیم که در مقابل اقدامات غیر قانونی که درآمریکا در حال شکل گیری است، عکس العمل نشان دهند و اجازه ندهند که این اقدامات تبدیل به یک عرف بین المللی شود.

وی افزود: با توجه به اینکه عرف بین الملل یکی از منابع حقوق بین الملل است و از جامعه بین الملل، دبیر کل سازمان ملل، سازمان ملل متحد و دیوان داوری می خواهم که از این گونه اقدامات خارج از رویه بین المللی جلوگیری کنند تا این اقدام غیر قانونی در آمریکا تبدیل به یک عرف بین المللی نشود./