بعیدی نژاد: صنعت هوايي ايران در آستانه يك تحول عمده قرار گرفته است
بعیدی نژاد: صنعت هوايي ايران در آستانه يك تحول عمده قرار گرفته است

یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان: قرارداد جديد ايران با ايرباس در جريان سفر رئيس جمهور ايران به پاريس اولين فرصتهاي لازم را براي صنعت هوايي ايران فراهم خواهد كرد. آري زنگهاي خطر بخصوص براي شركتهاي كشورهاي همسايه كه واقعا عليرغم استفاده سرشار از بازار ايران درحق ملت ما حق شناسي نداشتند به صدا […]

یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان: قرارداد جديد ايران با ايرباس در جريان سفر رئيس جمهور ايران به پاريس اولين فرصتهاي لازم را براي صنعت هوايي ايران فراهم خواهد كرد. آري زنگهاي خطر بخصوص براي شركتهاي كشورهاي همسايه كه واقعا عليرغم استفاده سرشار از بازار ايران درحق ملت ما حق شناسي نداشتند به صدا درآمده است

به گزارش قلم پرس، حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان، در صفحه اینستاگرام خود نوشت:  يكي از ناراحتيها و غصه هاي هميشگي ما بهنگام شركت در مذاكرات هسته اي حس تاثير عيني تحريمها بر صنعت هوايي كشور و تقريبا قطع شدن پروازهاي خارجي خطوط هوايي ملي كشورمان بود. ما طي اين دو سال و نيم تقريبا بالاي نودو هشت درصد در سفر به محل مذاكرات كه خيلي وقتها هم دو پروازي بودند مجبور بوديم از خطوط هوايي خارجي استفاده كنيم. اين براي ما همواره ناراحت كننده بود كه چرا بايد شهروندان ايراني براي سفر به خارج از كشور نتوانند از خطوط ملي هوايي كشور خود استفاده كنند و در شرايط وجود بازار اقتصادي درآمد زا و در شرايطي كه خلبانان، مهندسين پرواز و خدمه پروازي كشورمان با پديده زشت بيكاري مواجه هستند، تمام پروازهاي خارج كشورمان عملا در اختيار چند شركت خارجي محدود قرار گرفته است. يك بررسي سرانگشتي ميتواند عمق اين فاجعه را نشان دهد. خط هوايي تركيش ايرلاينز عملا روزانه تا بيش از بيست پرواز به تهران و حتي ديگر شهرها از جمله اصفهان، كرمانشاه، مشهد و غيره دارد كه اگر پرواز ديگر خطوط تركيه مانند اطلس جت و پگاسوس را اضافه كنيم به حدود سي پرواز هم ميرسد. اگر خطوط قطر و امارات را هم اضافه كنيم حدود روزانه تا صد پرواز خارجي مسافرين ايراني را با ترانزيت به كشورهاي مختلف آسيا، اروپا و كانادا ميبرند كه سودهاي هنگفتي را متوجه اين شركتهاي خارجي مي نمايد. چهارمشكل عمده تحريم شركتهاي ايراني، كمبود هواپيما، كمبود قطعات، مشكل تعميرات وبالاخره ممنوعيت شركتهاي نفتي خارجي براي عرضه سوخت به هواپيماهاي ايراني در فرودگاههاي خارجي بوده اند

خوشبختانه اين محدوديتها همه بر اساس توافقات جديد برداشته شده اند و صنعت هوايي ايران در آستانه يك تحول عمده قرار گرفته است. اميدواريم كه بتوانيم با كار بيشتر سهم پروازهاي از دست رفته خود در سالهاي اخير خود را بگيريم و ايراني بتواند با هواپيماي ايراني پرواز كند. جمعيت هشتاد ميليوني فعال ايراني ميتواند موتور حركت جدي صنعت هوايي در داخل و خارج كشور باشد و اين صنعت ميتواند بازار مناسبي را براي جذب جوانان كشورمان فراهم كند.

قرارداد جديد ايران با ايرباس در جريان سفر رئيس جمهور ايران به پاريس اولين فرصتهاي لازم را براي صنعت هوايي ايران فراهم خواهد كرد. آري زنگهاي خطر بخصوص براي شركتهاي كشورهاي همسايه كه واقعا عليرغم استفاده سرشار از بازار ايران درحق ملت ما حق شناسي نداشتند به صدا درآمده است