۱۰۰ روستای آذربایجان شرقی به عنوان الگوی توسعه روستایی انتخاب شد
۱۰۰ روستای آذربایجان شرقی به عنوان الگوی توسعه روستایی انتخاب شد

استاندار آذربایجان شرقی گفت: ۱۰۰ روستای این استان به عنوان الگوی توسعه روستایی در سال جاری انتخاب و همراه با ۲۰۰ روستا از ۲ استان دیگر کشور، به وزارت کشور معرفی شد. به گزارش قلم پرس به نقل از ایرنا، اسماعیل جبارزاده روز چهارشنبه در نشست فرمانداران این استان با محور توسعه روستایی افزود: آذربایجان […]

استاندار آذربایجان شرقی گفت: ۱۰۰ روستای این استان به عنوان الگوی توسعه روستایی در سال جاری انتخاب و همراه با ۲۰۰ روستا از ۲ استان دیگر کشور، به وزارت کشور معرفی شد.

به گزارش قلم پرس به نقل از ایرنا، اسماعیل جبارزاده روز چهارشنبه در نشست فرمانداران این استان با محور توسعه روستایی افزود: آذربایجان شرقی علاوه بر اینکه جزو سه استان آزمونه /پایلوت/ کشور در اقتصاد مقاومتی است، در ردیف سه استان مطرح کشور در توسعه روستایی قرار دارد و در این راستا مورد توجه وزارت کشور است.
وی اظهار کرد: تولید در هیچ مکانی با صرفه تر از مناطق روستایی نیست و این ۱۰۰ روستا با مشارکت فرمانداران برای توسعه روستایی و تحقق اقتصاد مقاومتی انتخاب شده است.
وی گفت: فرمانداران در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل باید بدون قید و بند ساعت اداری تلاش بیشتری برای تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی در شهرستان ها داشته باشند.
وی در پاسخ به درخواست افزایش اختیارات فرمانداران برای آسان سازی در فعالیت های ستاد اقتصاد مقاومتی افزود: اختیارات استاندار در فرمانداران آذربایجان شرقی وجود دارد و در سال اقتصاد مقاومتی نباید منتظر نامه نگاری و بوروکراسی باشیم.
وی گفت: به عنوان نماینده دولت در شهرستان هر تصمیمی بدون تعدی به قانون بگیرید، به خاطر تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت می شوید.
وی با مسئولیت پذیری در این ارتباط افزود: از میان هزاران تصمیم فرمانداران شاید چند مورد دارای ایراد باشد ولی چون این تصمیم ها با نیت خیر و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است، قابلیت دفاع دارد.

در این نشست فرمانداران و برخی از مدیران کل دستگاه های اجرایی راهکارهای توسعه روستایی در مناطق مختلف آذربایجان شرقی را مطرح کردند.
آذربایجان شرقی با سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفرجمعیت، دارای ۲۱ شهرستان، یک هزار و ۸۹۲ دهیاری است.