۶۰ درصد از شهروندان تبریزی در برف‌روبی محله خود مشارکت می‌کنند
۶۰ درصد از شهروندان تبریزی در برف‌روبی محله خود مشارکت می‌کنند

به گزارش قلم پرس، شهروندان تبریزی میزان مشارکت خود در برف روبی ها را از طریق کانال های خبری تلگرام و صفحات خبری اینستاگرام به شرح ذیل اعلام کردند: شهریارنیوز ۶۹ درصد گزینه بلی و ۳۱ درصد گزینه خیر، نصرنیوز ۶۳ درصد پاسخگویان گزینه بلی و ۳۷ درصد گزینه خیر، شمس نیوز ۶۱ درصد گزینه […]

به گزارش قلم پرس، شهروندان تبریزی میزان مشارکت خود در برف روبی ها را از طریق کانال های خبری تلگرام و صفحات خبری اینستاگرام به شرح ذیل اعلام کردند: شهریارنیوز ۶۹ درصد گزینه بلی و ۳۱ درصد گزینه خیر، نصرنیوز ۶۳ درصد پاسخگویان گزینه بلی و ۳۷ درصد گزینه خیر، شمس نیوز ۶۱ درصد گزینه بلی و ۳۹ درصد گزینه خیر، بیداری آذربایجان ۶۲ درصد گزینه بلی و ۳۸ درصد گزینه خیر، عصر تبریز ۶۴ گزینه بلی و ۳۶ درصد گزینه خیر، تبریز خبرلری ۶۱ درصد گزینه بلی و ۳۹ درصد گزینه خیر، تبریزیم ۵۶ درصد گزینه بلی و ۴۴ درصد گزینه خیر، همشهری استان آذربایجان شرقی ۵۸ درصد گزینه بلی و ۴۲ درصد گزینه خیر، آذر انجمن ۵۳ درصد گزینه بلی و ۴۷ درصد گزینه خیر را انتخاب کردند.

در مجموع ۳۰ هزار و ۵۰۰ نفر شرکت کننده در ۹  کانال خبری تلگرام و صفحه خبری اینستاگرامی، ۶۰/۷۷ درصد گزینه بلی و ۳۹/۲۲ گزینه خیر را در نظرسنجی “آیا طی بارش های اخیر در برف‌روبی محلات خود مشارکت داشته اید” انتخاب کردند.

گفتنی است؛ ۷۰۰ نفر از نیروهای خدمات شهری تبریز از اولین ساعات آغاز بارش ها، با حضور در مناطق دهگانه تبریز اقدام به برف‌روبی معابر و بازگشایی مسیرها ترافیکی کردند و علیرغم بارش های ممتد و سنگین، شهروندان شاهد کمترین میزان گره های ترافیکی حاصل از لغزندگی معابر با توجه به حجم بارش ها شدند.