” یک روز ناب با کتاب ” در فرهنگسرای شهید بهشتی شهرداری منطقه ۱
” یک روز ناب با کتاب ” در فرهنگسرای شهید بهشتی شهرداری منطقه ۱

به گزارش قلم پرس، امور فرهنگی منطقه ۱ جهت ترویج کتابخوانی و ترغیب شهروندان برای انجام این امر مهم، اقدام به برگزاری طرح ” یک روز ناب با کتاب ” نموده است که هر هفته در یکی از مکان‌های فرهنگی منطقه (کتابخانه‌های موجود) با حضور شهروندان و مشتاقان این امر انجام می‌یابد.شایان ذکر است پنجمین برنامه این […]

به گزارش قلم پرس، امور فرهنگی منطقه ۱ جهت ترویج کتابخوانی و ترغیب شهروندان برای انجام این امر مهم، اقدام به برگزاری طرح ” یک روز ناب با کتاب ” نموده است که هر هفته در یکی از مکان‌های فرهنگی منطقه (کتابخانه‌های موجود) با حضور شهروندان و مشتاقان این امر انجام می‌یابد.
شایان ذکر است پنجمین برنامه این طرح در فرهنگسرای شهید بهشتی برگزار و در این نشست ۳ کتاب در حوزه‌های آشنایی با مسائل اجتماعی، فرهنگی، انگیزشی و مردم شناسی معرفی و بخش‌هایی از آن خوانش و توسط اعضای حاضر مورد بررسی و نقد قرار گرفت.