گرمخانه هایی برای روزهای سرد تبریز
گرمخانه هایی برای روزهای سرد تبریز

به گزارش قلم پرس، رسول جوانعلی آذر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه اجتماعی و توجه به طیف مخاطب، گفت: با پیگیری شهرداری محترم تبریز و حساسیت موجود در این زمینه، دو گرمخانه این مجموعه تجهیز و در اختیار قرار گرفته اند.رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز با اشاره به اینکه این […]

به گزارش قلم پرس، رسول جوانعلی آذر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه اجتماعی و توجه به طیف مخاطب، گفت: با پیگیری شهرداری محترم تبریز و حساسیت موجود در این زمینه، دو گرمخانه این مجموعه تجهیز و در اختیار قرار گرفته اند.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز با اشاره به اینکه این گرمخانه ها به شکل مستمر مورد بررسی قرار می گیرند، افزود: با توجه به اینکه در شهر موردی در خصوص نیاز مراجعان خانم نداشتیم، دو گرمخانه موجود برای مراجعان آقا در نظر گرفته شده است.
وی ابراز امیدواری نمود با حمایت‌های صورت گرفته، شاهد رفع مشکلات این حوزه و پاسخ به نیاز احتمالی در این خصوص باشیم.
گفتنی است دو گرمخانه شهری به همت شهرداری تبریز و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز تجهیز و در اختیار قرار گرفته است.