گردباد وحشتناک در آمریکا / فیلم
گردباد وحشتناک در آمریکا / فیلم

تعدادی از شهروندان کلورادوی جنوبی با نزدیک شدن به گردباد بزرگی که در شهرشان به وجود آمده بود، تصاویر جالبی را ضبط کردند.  

تعدادی از شهروندان کلورادوی جنوبی با نزدیک شدن به گردباد بزرگی که در شهرشان به وجود آمده بود، تصاویر جالبی را ضبط کردند.