به گزارش قلم پرس، امور فرهنگی اجتماعی منطقه ۱ در راستای ایجاد بسترهای مناسب جهت تحکیم بنیان خانواده و مهرورزی در این کانون بسیار مهم و اثرگذار اجتماعی اقدام به برگزاری کارگاه یکروزۀ روانشناسی تحت عنوان ” ایجاد  آرامش در خانواده ” که توسط سه تن از روانشناسان منطقه از جمله رامین راستی، دیلمقانی و […]

به گزارش قلم پرس، امور فرهنگی اجتماعی منطقه ۱ در راستای ایجاد بسترهای مناسب جهت تحکیم بنیان خانواده و مهرورزی در این کانون بسیار مهم و اثرگذار اجتماعی اقدام به برگزاری کارگاه یکروزۀ روانشناسی تحت عنوان ” ایجاد  آرامش در خانواده ” که توسط سه تن از روانشناسان منطقه از جمله رامین راستی، دیلمقانی و زمانی با حضور شهروندان کرد.
در این کارگاه ضمن بررسی مواردی از جمله اهمیت جایگاه والدین به عنوان اولین معلمان و نقش مهم تعلیم و تربیت فردی و اجتماعی و ایجاد محیطی امن و آسایش در خانواده و کنترل فضاهای مجازی و نظارت دقیق و صحیح و دوستانه و عملکرد فرزندان و همچنین ایجاد شرایط مناسب، منطقی و با برنامه‌ریزی صحیح در رفتار و گفتار والدین از جمله مواردی بود که توسط کارشناسان مربوط به سمع و نظر حاضران رسید.
این کارگاه بنا به پیشنهاد شهروندانی که با مراجعه به فرهنگسرای شهید بهشتی درخواست کرده بودند، برگزار و مورد استقبال ویژه ای قرار گرفت.