کارگاه یک روزۀ روانشناسی با موضوع “ایجاد آرامش در خانواده” در فرهنگسرای شهید بهشتی برگزار شد
کارگاه یک روزۀ روانشناسی با موضوع “ایجاد آرامش در خانواده” در فرهنگسرای شهید بهشتی برگزار شد

به گزارش قلم پرس، امور فرهنگی اجتماعی منطقه ۱ در راستای ایجاد بسترهای مناسب جهت تحکیم بنیان خانواده و مهرورزی در این کانون بسیار مهم و اثرگذار اجتماعی اقدام به برگزاری کارگاه یکروزۀ روانشناسی تحت عنوان ” ایجاد  آرامش در خانواده ” که توسط سه تن از روانشناسان منطقه از جمله رامین راستی، دیلمقانی و […]

به گزارش قلم پرس، امور فرهنگی اجتماعی منطقه ۱ در راستای ایجاد بسترهای مناسب جهت تحکیم بنیان خانواده و مهرورزی در این کانون بسیار مهم و اثرگذار اجتماعی اقدام به برگزاری کارگاه یکروزۀ روانشناسی تحت عنوان ” ایجاد  آرامش در خانواده ” که توسط سه تن از روانشناسان منطقه از جمله رامین راستی، دیلمقانی و زمانی با حضور شهروندان کرد.
در این کارگاه ضمن بررسی مواردی از جمله اهمیت جایگاه والدین به عنوان اولین معلمان و نقش مهم تعلیم و تربیت فردی و اجتماعی و ایجاد محیطی امن و آسایش در خانواده و کنترل فضاهای مجازی و نظارت دقیق و صحیح و دوستانه و عملکرد فرزندان و همچنین ایجاد شرایط مناسب، منطقی و با برنامه‌ریزی صحیح در رفتار و گفتار والدین از جمله مواردی بود که توسط کارشناسان مربوط به سمع و نظر حاضران رسید.
این کارگاه بنا به پیشنهاد شهروندانی که با مراجعه به فرهنگسرای شهید بهشتی درخواست کرده بودند، برگزار و مورد استقبال ویژه ای قرار گرفت.