کارگاه تخصصی طراحی شبکه معابر با قابلیت بهره برداری بهینه در مواقع بحرانی
کارگاه تخصصی طراحی شبکه معابر با قابلیت بهره برداری بهینه در مواقع بحرانی

به گزارش قلم پرس، با هدف ارتقای سطح آگاهی کارکنان و کارشناسان شهرداری تبریز، کارگاه تخصصی طراحی شبکه معابر با قابلیت بهره برداری بهینه در مواقع بحرانی توسط مدیریت بحران شهرداری تبریز و با همکاری مرکز آموزش شهرداری و معاونت حمل و نقل و ترافیک در منطقه ۹ برگزار شد. در این کارگاه تخصصی که […]

به گزارش قلم پرس، با هدف ارتقای سطح آگاهی کارکنان و کارشناسان شهرداری تبریز، کارگاه تخصصی طراحی شبکه معابر با قابلیت بهره برداری بهینه در مواقع بحرانی توسط مدیریت بحران شهرداری تبریز و با همکاری مرکز آموزش شهرداری و معاونت حمل و نقل و ترافیک در منطقه ۹ برگزار شد.

در این کارگاه تخصصی که با حضور کارشناسان معاونت شهرسازی و معماری، فنی و عمرانی و اداره حمل و نقل و ترافیک و مدیریت بحران منطقه ۹ برگزار شد، به نقش تعیین کننده ی شبکه معابر در تأمین فضای باز و مناسب جهت گریز از عوامل خطرزا و دسترسی به نقاط امن، تسهیل عملیات امداد و نجات پس از بحران و تسریع عملیات آواربرداری، پاک سازی و بازسازی پرداخته شد.

از دیگر مباحث مطرح شده در این کارگاه می توان به مباحثی مانند: نوع طراحی، ارزیابی میزان دسترسی و سطح کارایی شبکه معابر اشاره کرد.