به گزارش شهریار، با هدف ارتقای سطح آگاهی کارکنان و کارشناسان شهرداری تبریز، کارگاه تخصصی طراحی شبکه معابر با قابلیت بهره برداری بهینه در مواقع بحرانی توسط مدیریت بحران شهرداری تبریز و با همکاری مرکز آموزش شهرداری و معاونت حمل و نقل و ترافیک در منطقه ۹ برگزار شد. در این کارگاه تخصصی که با […]

به گزارش شهریار، با هدف ارتقای سطح آگاهی کارکنان و کارشناسان شهرداری تبریز، کارگاه تخصصی طراحی شبکه معابر با قابلیت بهره برداری بهینه در مواقع بحرانی توسط مدیریت بحران شهرداری تبریز و با همکاری مرکز آموزش شهرداری و معاونت حمل و نقل و ترافیک در منطقه ۹ برگزار شد.

در این کارگاه تخصصی که با حضور کارشناسان معاونت شهرسازی و معماری، فنی و عمرانی و اداره حمل و نقل و ترافیک و مدیریت بحران منطقه ۹ برگزار شد، به نقش تعیین کننده ی شبکه معابر در تأمین فضای باز و مناسب جهت گریز از عوامل خطرزا و دسترسی به نقاط امن، تسهیل عملیات امداد و نجات پس از بحران و تسریع عملیات آواربرداری، پاک سازی و بازسازی پرداخته شد.

از دیگر مباحث مطرح شده در این کارگاه می توان به مباحثی مانند: نوع طراحی، ارزیابی میزان دسترسی و سطح کارایی شبکه معابر اشاره کرد.