کارگاه آموزشی آشنایی با محلول‌سازی و محلول‌پاشی برگزار شد
کارگاه آموزشی آشنایی با محلول‌سازی و محلول‌پاشی برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با محلول‌سازی و محلول‌پاشی برگزار شد کارگاهی برای آشنایی با روش و مزایای محلول‌سازی و محلول‌پاشی در شرایط جوی برفی، با حضور بیش از ۲۰۰ تن از مدیران و مسئولان مناطق ۱۰‌گانه شهرداری تبریز، در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری دکتر مبین شهرداری منطقه ۳ برگزار شد. به گزارش قلم […]
کارگاه آموزشی آشنایی با محلول‌سازی و محلول‌پاشی برگزار شد

کارگاهی برای آشنایی با روش و مزایای محلول‌سازی و محلول‌پاشی در شرایط جوی برفی، با حضور بیش از ۲۰۰ تن از مدیران و مسئولان مناطق ۱۰‌گانه شهرداری تبریز، در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری دکتر مبین شهرداری منطقه ۳ برگزار شد.

به گزارش قلم پرس،، کارگاه آموزشی توسط معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز، با حضور شهرداران نواحی و مسئولان مرتبط در مناطق ۱۰‌گانه شهرداری تبریز برپا شد.

در این کارگاه آموزشی کارشناس ستاد خدمات شهری شهرداری تبریز، برای آشنایی هر چه بیشتر شهرداران نواحی مناطق و مدیران مربوطه در این موضوع، به تشریح روش تهیه و نحوه محلول‌سازی و محلول‌پاشی و مزایای آن نسبت به روش قبلی نمک‌پاشی پرداخت.

اصغر ذوالفقاری برای جمع بیش از ۲۰۰ تن از مدیران و مسئولان مناطق، آسیب‌های حاصل از نمک‌پاشی بر فضای سبز حاشیه خیابان‌ها، آسفالت، بدنه خودروها، سفره آب‌های زیر زمیمنی و… را توضیح داد.

کارگاه آموزشی «آشنایی با محلول‌سازی و محلول‌پاشی» با همکاری معاونت محیط زیست و خدمات شهری و مجتمع فرهنگی و هنری دکتر مبین منطقه  برگزار شد.
به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز؛ کارگاه آموزشی توسط معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز، با حضور شهرداران نواحی و مسئولان مرتبط در مناطق ۱۰‌گانه شهرداری تبریز برپا شد.

در این کارگاه آموزشی کارشناس ستاد خدمات شهری شهرداری تبریز، برای آشنایی هر چه بیشتر شهرداران نواحی مناطق و مدیران مربوطه در این موضوع، به تشریح روش تهیه و نحوه محلول‌سازی و محلول‌پاشی و مزایای آن نسبت به روش قبلی نمک‌پاشی پرداخت.

اصغر ذوالفقاری برای جمع بیش از ۲۰۰ تن از مدیران و مسئولان مناطق، آسیب‌های حاصل از نمک‌پاشی بر فضای سبز حاشیه خیابان‌ها، آسفالت، بدنه خودروها، سفره آب‌های زیر زمیمنی و… را توضیح داد.

کارگاه آموزشی «آشنایی با محلول‌سازی و محلول‌پاشی» با همکاری معاونت محیط زیست و خدمات شهری و مجتمع فرهنگی و هنری دکتر مبین منطقه  برگزار شد.