پیگیری برای رفع مشکلات پل روگذر شهید فروزنده و تسریع روند اجرای آن
پیگیری برای رفع مشکلات پل روگذر شهید فروزنده و تسریع روند اجرای آن

به گزارش قلم پرس، در جلسه ای با حضور اصغر آدی بیگ سرپرست معاونت فنی و عمرانی منطقه و نمایندگان پیمانکار و ناظران عمرانی منطقه، رفع پاره ای از مشکلات روند عملیات احداث پل روگذر شهید رحمان فروزنده، مورد بررسی قرار گرفت.سرپرست معاونت فنی و عمرانی منطقه ضمن تاکید به سرعت بخشی به احداث پروژه، […]

به گزارش قلم پرس، در جلسه ای با حضور اصغر آدی بیگ سرپرست معاونت فنی و عمرانی منطقه و نمایندگان پیمانکار و ناظران عمرانی منطقه، رفع پاره ای از مشکلات روند عملیات احداث پل روگذر شهید رحمان فروزنده، مورد بررسی قرار گرفت.
سرپرست معاونت فنی و عمرانی منطقه ضمن تاکید به سرعت بخشی به احداث پروژه، آخرین وضعیت روند احداث پل، درصد پیشرفت فیزیکی و راه کارهای رفع مشکلات اجرای پروژه را با مدیران عمرانی مورد بررسی قرار داد.
وی ضمن تاکید به پیگیری رفع مشکلات اجرای تقاطع غیر همسطح شهید رحمان فروزنده، تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده را از فعالیت های فرامنطقه ای واقع در حوزه شهرداری منطقه ۳ در ۵۲۶ متر طول و عرض دو باند رفت و برگشت آن را جمعا در ۱۶ متر اعلام کرد که با اعتبار اولیه ۴۸۰ میلیارد ریال، درحال احداث است.
به گفته آدی بیگ، روگذر شهید فروزنده دارای شش دهنه و به ارتفاع ۷/۵ متر از فونداسیون تا پیشانی پل است.