پیشگیری؛ مهمترین عامل در مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز است
پیشگیری؛ مهمترین عامل در مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز است

پیشگیری؛ مهمترین عامل در مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز است فرماندار تبریز گفت: یکی از عوامل مولد زمینه برای ساخت و ساز غیرمجاز، شناسایی مسیل ها و حریم رودخانه ها و نیز حریم لوله های گاز و نظارت و گشت های میدانی جدی و مستمر در این مکان های حساس، برای پیشگیری از […]پیشگیری؛ مهمترین عامل در مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز است

فرماندار تبریز گفت: یکی از عوامل مولد زمینه برای ساخت و ساز غیرمجاز، شناسایی مسیل ها و حریم رودخانه ها و نیز حریم لوله های گاز و نظارت و گشت های میدانی جدی و مستمر در این مکان های حساس، برای پیشگیری از ورود و نفوذ متخلفان فرصت طلب و مغرض و طماع و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی این دسته افراد مجرم با هدف ساخت و ساز غیرقانونی است .

به گزارش قلم پرس،، یونس فاتح امروز در ششمین نشست کارگروه ویژه مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز فرمانداری شهرستان تبریز با تأکید بر این نکته که موضوع مهم پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز از نقطه نظر اعضای این کارگروه، اصلی ترین راهکار کاربردی برای حل و رفع این معضل ریشه دار است.

وی افزود: خوشبختانه، بررسی عملکرد شهرداری منطقه ۹ نشانگر کارنامه مثبت این منطقه نسبت به سنوات پیشین در بحث نظارت و نگهداری و پاسداری از منابع طبیعی موجود در محدوده و حریم حوزه استحفاظی این منطقه  و پیشگیری از تصرفات مخفیانه و بیانگر ورود جدی و بدون مسامحه منطقه ۹ است که مستلزم قدردانی ویژه از شهردار منطقه و همکاران دست اندر کار ایشان در این منطقه است.  

فاتح، ممنوعیت خرید و فروش قطعات بدون گذراندن مرحله های استعلامات قانونی ملکی و ثبتی توسط شرکت های تعاونی دست اندرکار در امر ساخت و ساز در سطح شهرستان تبریز را یکی از راه حل های مؤثر در کاهش تخلفاتی از این دست دانست و افزود: یکی از مصوبات مهم و تأثیرگذار این نشست، تصویب ممنوعیت خرید و فروش قطعات بدون گذراندن مرحله های استعلامات قانونی ملکی و ثبتی توسط شرکت های تعاونی بود که مطمئن هستیم راه را بر سوء استفاده های بسیاری خواهد بست.

فرماندار شهرستان تبریز با انتقاد از جزیره ای عمل کردن دستگاه های دست اندرکار و نهادهای مرتبط با ساخت و ساز غیر مجاز گفت: همکاری های پایایای و تنگاتنگ مجموعه شهرداری تبریز، اراضی ملی، منابع طبیعی، شرکت های زیرساخت های آب و برق و گاز و … با سیستم قضایی و فرمانداری می تواند منجر به اقدامات تعیین کننده و مؤثر در کنترل و پیشگیری از تخلفات و ساخت و سازهای غیرقانونی در سطح شهرستان تبریز شئد.

فرماندار شهرستان تبریز در پایان سخنان خود ضمن درخواست دوباره همکاری های فیمابین دستگاه ها و نهادهای دست اندرکار حوزه ساخت و ساز غیر مجاز، خواستار استفاده این نهادها از متخصصین امر و طرح های کاربردی و راهگشای تخصصی و تجهیزات و تکنولوژی های نوین جهت افزایش رصد و نظارت و پایش و کنترل نهادهای نظارتی از جمله شهرداری ها شد.