پیشرفت ۶۰ درصدی طرح بهینه سازی و ساماندهی ورودی بلوار شهدای غواص
پیشرفت ۶۰ درصدی طرح بهینه سازی و ساماندهی ورودی بلوار شهدای غواص

پیشرفت ۶۰ درصدی طرح بهینه سازی و ساماندهی ورودی بلوار شهدای غواص عملیات عمرانی پروژه ساماندهی و زیباسازی ورودی شهرک خاوران در طرفین تونل های دوقلوی بلوار شهدای غواص، به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی رسید. به گزارش قلم پرس،، هادی بدری حامد، شهردار منطقه ۹ با اشاره به تلاش معاونت فنی و عمرانی برای بازسازی […]پیشرفت ۶۰ درصدی طرح بهینه سازی و ساماندهی ورودی بلوار شهدای غواص

عملیات عمرانی پروژه ساماندهی و زیباسازی ورودی شهرک خاوران در طرفین تونل های دوقلوی بلوار شهدای غواص، به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی رسید.

به گزارش قلم پرس،، هادی بدری حامد، شهردار منطقه ۹ با اشاره به تلاش معاونت فنی و عمرانی برای بازسازی و بهینه سازی ورودی مورد اشاره گفت: ورودی شهرک خاوران از تونل دوقلو، تا پیش از این، با وجود زیباسازی جداره تونل ها از وضعیت مناسبی برخوردار نبود اما با اجرای طرح ساماندهی و زیباسازی این مکان، تلاش بر این استوار است تا با اجرای طرح های متعدد و بهم پیوسته، سیما و منظر شهری این ورودی، شایسته شهرک خاوران باشد.

شهردار منطقه ۹ به بیان جزئیات این طرح پرداخت و گفت: در هر دو طرف دهانه های تونل ها، ۱۰۰۰ متر مربع کفپوش بتنی به اجرا درآمده است و در بخش ترانشه میانی دو دهانه تونل، ۶۰۰ متر مربع به صورت سکو و در قالب کفپوش های بتنی کار شده است که بر روی ترانشه میانی تونل ها، سکوها تا ارتفاع ۲ متری ادامه خواهند یافت.

وی افزود: آینه هر سکو، ۶۰ سانتی متر ارتفاع و عرض سکو ها به طول ۳۰ متر طول دارند که پس از اتمام بهینه سازی این ترانشه، با طراحی و ایجاد فضای سبز بر روی این سکوها، بر زیبایی این ترانشه و ورودی افزوده خواهد شد.

بدری حامد، در پایان، با اشاره به طرح دار بودن دیواره های آجری این پروژه افزود: دیواره پیرامون تونل ها، به ارتفاع ۱۱۰ سانتی متر آجرچینی شده است که لوگوی شهرداری منطقه ۹ بر روی دیواره ها نقش خواهد بست.