پیام نوروزی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
پیام نوروزی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است معرفت کردگار را در برگ درختان سبز می شود به تماشا نشست که سرود سبزینگی، ترجمان کلام حضرت جان و دیده ها تا ابد محو تماشای جمال جانان است.سپاس یگانه هستی بخش را که فرصت بهاری تازه را هدیه داد تا به رستن ها و شکفتن ها سلامی […]

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است

معرفت کردگار را در برگ درختان سبز می شود به تماشا نشست که سرود سبزینگی، ترجمان کلام حضرت جان و دیده ها تا ابد محو تماشای جمال جانان است.
سپاس یگانه هستی بخش را که فرصت بهاری تازه را هدیه داد تا به رستن ها و شکفتن ها سلامی دوباره کنیم.
در آستانه بهاری دیگر، تازگی آرمان ها، نوسالی اندیشه ها و طراوت ذهن و زبان شما را از حضرت دوست خواستارم.

محمدعلی دهقان دهنوی
رئیس سازمان بورس و اوراق  بهادار