پل تاریخی حاج عظیم بعد از انجام مناقصه عمومی، مرمت می‌شود
پل تاریخی حاج عظیم بعد از انجام مناقصه عمومی، مرمت می‌شود

به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی با اعلام خبر فوق افزود: متاسفانه بدلیل استفاده پل حاج عظیم به عنوان مسیر تردد خودرو ها در گذشته، سنگفرش عرشه این پل تخریب و آسفالت ریزی شده بود که شهرداری منطقه ۸ بعد از تخریب آسفالت ریزی های روی پل و شن ریزی تلاش می کند بعد از انجام […]

به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی با اعلام خبر فوق افزود: متاسفانه بدلیل استفاده پل حاج عظیم به عنوان مسیر تردد خودرو ها در گذشته، سنگفرش عرشه این پل تخریب و آسفالت ریزی شده بود که شهرداری منطقه ۸ بعد از تخریب آسفالت ریزی های روی پل و شن ریزی تلاش می کند بعد از انجام مناقصه عمومی، عملیات احیای سنگفرش پل حاج عظیم را اجرایی کند.
وی در مورد مشخصات این پل تاریخی گفت: پل تاریخی حاج عظیم مربوط به دوران قاجاری است که با پنج دهانه قوسی، قسمت انتهایی راسته کوچه را به بازارچه شتربان (دوه چی) وصل می کند و منصوب به حاج عظیم، برادر ستارخان است که در سال ۱۳۸۵ در فهرست آثار ملی قرار گرفته است.
سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، مرمت این پل تاریخی را در راستای اجرای سیاستهای این منطقه تاریخی فرهنگی دانسته و اظهار امیدواری کرد: با اجرای سنگفرش پل حاج عظیم طی ماههای آتی، قدمی دیگر در عرصه احیای بافت تاریخی تبریز برداشته و قدمت تاریخی تبریز کهن را  بیشتر معرفی می کنیم.