پل تاریخی حاج عظیم آماده مرمت می شود
پل تاریخی حاج عظیم آماده مرمت می شود

به گزارش قلم پرس، امیررضا مهدی زاده با اعلام خبر فوق افزود: متاسفانه بدلیل استفاده پل حاج عظیم به عنوان مسیر تردد خودرو ها در گذشته، سنگفرش عرشه این پل تخریب و آسفالت ریزی شده بود که شهرداری منطقه ۸ بعد از تخریب آسفالت ریزی های روی پل، عملیات شن ریزی و مسطح سازی عرشه پل را […]

به گزارش قلم پرس، امیررضا مهدی زاده با اعلام خبر فوق افزود: متاسفانه بدلیل استفاده پل حاج عظیم به عنوان مسیر تردد خودرو ها در گذشته، سنگفرش عرشه این پل تخریب و آسفالت ریزی شده بود که شهرداری منطقه ۸ بعد از تخریب آسفالت ریزی های روی پل، عملیات شن ریزی و مسطح سازی عرشه پل را اجرایی کرده و این پل تاریخی را آماده مرمت کرد.
این عملیات به منظور رفاه حال شهروندان تردد کننده از این مسیر انجام پذیرفته است.