پروژه های زیربنایی در بودجه سال آینده شهرداری منطقه۸ پیش بینی شده است
پروژه های زیربنایی در بودجه سال آینده شهرداری منطقه۸ پیش بینی شده است

به گزارش قلم پرس، در این جلسه کلیات بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ بررسی و پروژه های مد نظر سال آینده شهرداری منطقه ۸ تشریح و بررسی شد.رضا جان فشان نوبری، سرپرست منطقه ۸ در این جلسه تغییر رویکرد در تامین منابع مالی منطقه را ضروری دانسته و گفت: تامین زیرساخت‌ها در ابعاد مختلف، نیازمند تامین منابع […]

به گزارش قلم پرس، در این جلسه کلیات بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ بررسی و پروژه های مد نظر سال آینده شهرداری منطقه ۸ تشریح و بررسی شد.
رضا جان فشان نوبری، سرپرست منطقه ۸ در این جلسه تغییر رویکرد در تامین منابع مالی منطقه را ضروری دانسته و گفت: تامین زیرساخت‌ها در ابعاد مختلف، نیازمند تامین منابع مالی گسترده و مطمئن برای اجرای طرح‌هاست که با حرکت به سمت درآمدهای پایدار می‌توان آن را تامین کرد.
جان فشان افزود: با توجه به قرار گیری شهرداری منطقه ۸ در بافت تاریخی فرهنگی شهر پروژه های سال آینده شهرداری منطقه ۸ بیشتر بر مبنای مرمت وهویت بخشی بافت تاریخی و ایجاد پیاده راه خواهد بود و در کنار آن چندین پروژه زیربنایی و چندین پروژه مسیرگشایی در محدوده شهرداری منطقه ۸ اجرایی خواهد شد.
بنابر این گزارش در این جلسه سرپرست شهرداری منطقه ۸ گزارشی از بودجه سال جاری و میزان تحقق آن ارائه داده و در خصوص اقدامات انجام یافته توضیحاتی ارائه کرد.
در این جلسه عباس رنجبر شهردار تبریز بر لزوم تلاش برای تحقق حداکثری بودجه و تدوین بودجه علمی و اصولی برای سال آتی، در راستای اجرای پروژه های ماندگار در محدوده شهرداری منطقه ۸ تاکید کرد.