پرداخت بودجه و حقوق المپیکی‌ها در دستور کار هیات اجرایی کمیته ملی المپیک
پرداخت بودجه و حقوق المپیکی‌ها در دستور کار هیات اجرایی کمیته ملی المپیک

به گزارش ایسنا، اولین جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در سال ۱۴۰۰ قرار است ۱۵ فرورودین برگزار شود. دستور جلسه آن به این صورت است که ابتدا در مورد اولین مرحله تخصیص بودجه فدراسیون ها در سال جدید تصمیم  گیری می شود. سپس هیات اجرایی در مورد نحوه پرداخت حقوق ورزشکارانی که سهمیه المپیک […]

به گزارش ایسنا، اولین جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در سال ۱۴۰۰ قرار است ۱۵ فرورودین برگزار شود. دستور جلسه آن به این صورت است که ابتدا در مورد اولین مرحله تخصیص بودجه فدراسیون ها در سال جدید تصمیم  گیری می شود. سپس هیات اجرایی در مورد نحوه پرداخت حقوق ورزشکارانی که سهمیه المپیک گرفته اند و مربیان و سرمربیان تصمیم خواهد گرفت. هیات اجرایی در مورد پرداخت آن بخش از حقوق المپیکی ها که به کمیته مربوط می شود، تصمیم می گیرد.

ستاد عالی بازی ها در سال گذشته تصمیم گرفت به مدت شش ماه دیگر به ورزشکاران المپیکی، سرمربیان و مربیان آنها حقوق پرداخت کند که ورزشکاران و سرمربیان ماهیانه ۵ میلیون و مربیان نصف آنها حقوق دریافت خواهند کرد.

انتهای پیام