پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تسه۹۸۰۱۱)
پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تسه۹۸۰۱۱)

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز یکشنبه مورخ  ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ متوقف می‌شود. بنا به اعلام مدیر عملیات بازار فرابورس ایران ،  مدت اعتباراوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره ۱۵ فروردین ۹۸ در نماد معاملاتی (تسه۹۸۰۱۱) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق […]

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز یکشنبه مورخ  ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ متوقف می‌شود.

بنا به اعلام مدیر عملیات بازار فرابورس ایران ،  مدت اعتباراوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره ۱۵ فروردین ۹۸ در نماد معاملاتی (تسه۹۸۰۱۱) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ  ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ است.