پاکسازی و تنظیف ۱۰ هزار متر مربع از علائم ترافیکی، راهنمایی و رانندگی سطح منطقه ۱
پاکسازی و تنظیف ۱۰ هزار متر مربع از علائم ترافیکی، راهنمایی و رانندگی سطح منطقه ۱

به گزارش قلم پرس، با توجه به بارشهای اخیر که منجر به پوشش گل و لای برخی علائم ترافیکی، راهنمایی و رانندگی در سطح شهر کرده و این امر می‌تواند در شبها منجر به ایجاد مخاطراتی برای رانندگان شود، لذا جهت پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی، اکیپ های معاونت خدمات شهری در ناحیه ۲ این […]

به گزارش قلم پرس، با توجه به بارشهای اخیر که منجر به پوشش گل و لای برخی علائم ترافیکی، راهنمایی و رانندگی در سطح شهر کرده و این امر می‌تواند در شبها منجر به ایجاد مخاطراتی برای رانندگان شود، لذا جهت پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی، اکیپ های معاونت خدمات شهری در ناحیه ۲ این منطقه اقدام به پاکسازی حدود ۱۰ هزار مترمربع از علائم ترافیکی سطح حوزه کردند.
 این اقدامات می‌تواند باعث ایمنی و کاهش بار ترافیکی شود و بویژه در شب ها از بروز حوادث پیشگیری خواهد کرد.