وضعیت پرونده زمین‌های خالی در جنوب غرب تبریز بررسی شد
وضعیت پرونده زمین‌های خالی در جنوب غرب تبریز بررسی شد

به گزارش قلم پرس، شانزدهمین کمیته درآمد با حضور شهردار منطقه ۷، معاونان و مدیران منطقه تشکیل شد و مصوبات و برنامه های جلسه پیشین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.در این جلسه اهم پرونده های تخلفات و جرائم، اجرای احکام، شهرسازی، عمرانی و حفاظتی مورد بررسی قرار گرفت و موارد مربوط به هر حوزه […]

به گزارش قلم پرس، شانزدهمین کمیته درآمد با حضور شهردار منطقه ۷، معاونان و مدیران منطقه تشکیل شد و مصوبات و برنامه های جلسه پیشین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در این جلسه اهم پرونده های تخلفات و جرائم، اجرای احکام، شهرسازی، عمرانی و حفاظتی مورد بررسی قرار گرفت و موارد مربوط به هر حوزه مطرح و به رفع ایرادات موجود پرداخته شد.
شهردار منطقه ۷ تبریز در این جلسه با توجه به موضوع جلسه هفته گذشته مبنی بر پیگیری وضعیت زمین ها خالی، روند اقدامات صورت گرفته در این راستا را ارزیابی کرد.
محمد علی سلیمی همچنین مشکلات فاز ۲ صدرای اندیشه و وضعیت چک های برگشتی مورد بررسی قرار داد.