وجود ناتولید کنندگان مشکل اصلی حمایت از تولید ایرانی است
وجود ناتولید کنندگان مشکل اصلی حمایت از تولید ایرانی است
تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: متاسفانه اولین مشکل در راستای حمایت از تولید ایرانی، وجود ناتولید کنندگانی است که هدفشان از ورود به صنعت مشخص نیست اما هستند و برای تولیدکنندگان واقعی مشکل ایجاد می کنند.

محمد کلامی عضو هیات علمی دانشگاه در گفتگو با قلم پرس با بیان اینکه در تحقق شعار حمایت از تولید باید موانع بدرستی شناسایی شود و پشتیبانی هم براساس دردهای باشد، اظهار داشت: بستن مرزها، دادن وام با بهره کم و ارز ارزان قیمت چاره راه حمایت از تولید نیست چون همه اینها در گذشته اتفاق افتاده و فایده ای نداشته است.

وی افزود: نقطه آغازین حمایت از تولید ایرانی از تولیدکنندگان شروع می شود، آنها باید به کیفیت و حقوق مصرف کننده احترام گذاشته و مسبب وفاداری مشتری داخلی به تولید ایرانی شوند.

 

تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: متاسفانه اولین مشکل در راستای حمایت از تولید ایرانی، وجود ناتولید کنندگانی است که هدفشان از ورود به صنعت مشخص نیست آنها نه دانش، نه انگیزه و نه برنامه ای برای این امر دارند اما هستند و برای تولیدکنندگان واقعی مشکل ایجاد می کنند.

 

وی با بیان اینکه متاسفانه تولید کننده داخلی هنوز نتوانسته زبان مصرف کننده ایرانی را بفهمد، ادامه داد: همچنین وجود بروکراسی اداری زائد هزینه تولید و زمان صادرات را افزایش داده و انگیزه قاچاق را بالا برده است.

 

کلامی خاطرنشان کرد: وجود تکنولوژی پایین تولید کیفیت تولید داخلی را پایین آورده و مشتری حس تلاش برای بهبود را از تولید کنندگان دریافت نمی کند

 

وی با بیان اینکه بالا بودن قیمت کالاهای باکیفیت داخلی نسبت به مشابه خارجی است، ادامه داد: الگویی که دولتها و گروه های مرجع از مصرف کالای خارجی به عنوان یک پرستیژ اجتماعی خلق کرده اند آخرین مشکل در راه حمایت از تولید ایرانی است.