واکسن ضد کرونا قزاقستان مرحله نهایی مطالعات پیش بالینی را طی می‌کند
واکسن ضد کرونا قزاقستان مرحله نهایی مطالعات پیش بالینی را طی می‌کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، مرکز ملی علمی عفونتهای خطرناک قزاقستان با نام «آی‌کیمبایف» اعلام کردند که  این کشور مرحله نهایی مطالعات پیش بالینی واکسن ضد کرونا را طی می‌کند. این مرکز در صفحه رسمی خود نوشت: از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی بر اساس قرارداد ما  همکاری ها مطالعات مشترک در تولید واکسن […]

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، مرکز ملی علمی عفونتهای خطرناک قزاقستان با نام «آی‌کیمبایف» اعلام کردند که  این کشور مرحله نهایی مطالعات پیش بالینی واکسن ضد کرونا را طی می‌کند.

این مرکز در صفحه رسمی خود نوشت: از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی بر اساس قرارداد ما  همکاری ها مطالعات مشترک در تولید واکسن ضد «کووید-۱۹» آغاز شده است. هم اکنون دو واکسن تولید شده است.

بنا به گزارش این مرکز، واکسن ها با نام های NARUVAX-C19 و NARUVAX-C19/Nano در فهرست واکسن های نامزد سازمان جهانی بهداشت ثبت شده و در حال حاضر مرحله نهایی مطالعات پیش بالینی را طی می‌کنند.

بر اساس این گزارش، این مرکز از کارمندان دانشگاه ملی پژوهشی کشاورزی قزاقستان و شخصا «تلیکتاس یسپالوف» رئیس این دانشگاه برای حمایت از مطالعات علمی مبنی بر مبارزه با پاندمی «کووید-۱۹» قدردانی کرد.    

این مرکز افزود: اخیرا در نتیجه فعالیت های سریع و هماهنگ گروه پژوهشی طی مدت های کوتاه جهش ویروس SARS-CoV-2 شبیه گونه های انگلیس و آفریقایی جنوبی در حال گردش در قلمرو قزاقستان تایید شده است.

در حال حاضر کارهای تشخیص این ویروس انجام گرفته، وجود این ویروس ها برای دانشمندان ما امکان ارزیابی کارآیی واکسن های داخلی و خارجی ضد «کووید-۱۹» را فراهم می‌کند.  

پیشتر اعلام شده که در قزاقستان جهش ویروس SARS-CoV-2 شبیه گونه های انگلیس و آفریقایی جنوبی تایید شده است.

انتهای پیام/.