هنر نمایش ظرفیت های مهمی برای هدف های اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی دارد
هنر نمایش ظرفیت های مهمی برای هدف های اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی دارد

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بستان آباد گفت: هنر نمایش ظرفیت های مهمی برای هدف های اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی دارد. نصیر قمصری در دیدار فعالان رشته نمایش، با اشاره به اهمیت و نقش تئاتر در مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی، هنر نمایش و تئاتر را دارای خصلتی درمانگر و تسکین دهنده دانست. […]

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بستان آباد گفت: هنر نمایش ظرفیت های مهمی برای هدف های اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی دارد.

نصیر قمصری در دیدار فعالان
رشته نمایش، با اشاره به اهمیت و نقش تئاتر در مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی،
هنر نمایش و تئاتر را دارای خصلتی درمانگر و تسکین دهنده دانست.

 وی افزود؛ تئاتر و نمایش به شرکت کنندگان کمک می
کند مسائل اجتماعی و روانشناختی را در بافتی واقعی بازآفرینی کنند، نه فقط در مورد
آنها حرف بزنند.

قمصری از فعالان این عرصه
خواست تا این هنر ارزشمند را جدی گرفته و جهت آموزش و ترویج آن در چارچوب قانون و
موازین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اهتمام ویژه داشته باشند
.