همه دستگاه‌ها به شهرداری تبریز کمک کنند
همه دستگاه‌ها به شهرداری تبریز کمک کنند
استاندار آذربایجان شرقی گفت: همه دستگاه‌ها باید به شهرداری تبریز کمک کنند تا این مجموعه در خدمات‌دهی به شهروندان دچار مشکل نشود.

به گزارش قلم پرس، عابدین خرّم در دیدار شهردار تبریز و معاونان شهرداری با وی، اظهار داشت: شهرداری، نهادی است که همواره باید در حال کار و تلاش باشد و در بین دستگاه‌ها کمتر نهاد اداری به اندازه شهرداری، مسئولیت‌های ریز و درشت در قبال شهر و شهروندان دارد.

وی تاکید کرد: این مسئولیت‌ها، زحمت و دغدغه‌مندی شبانه‌روزی می‌خواهد و در این راستا همه مجموعه‌ها بصورت مستقیم و غیرمستقیم باید به شهرداری کمک کنند تا شهرداری در خدمات‌دهی به شهروندان دچار مشکل و توقف نشود.

وی افزود: مجموعه استانداری آذربایجان ‌شرقی نیز در چارچوب قانون و اختیارات خود آماده کمک به شهرداری تبریز است.

خرّم همچنین از شهردار تبریز خواست تا به موضوعاتی همچون سامان‌دهی حاشیه‌نشینی، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام سطح شهر، توجه به فضای سبز بخصوص در هسته مرکزی شهر، سامان‌دهی آسفالت خیابان‌ها و معابر، قطار شهری و سامان‌دهی و تعیین‌تکلیف برخی از شهرک‌های مسکونی توجه ویژه‌ای داشته باشد.استاندار آذربایجان‌ شرقی:
همه دستگاه‌ها به شهرداری تبریز کمک کنند
دیدار شهردار با استاندار
استاندار آذربایجان شرقی گفت: همه دستگاه‌ها باید به شهرداری تبریز کمک کنند تا این مجموعه در خدمات‌دهی به شهروندان دچار مشکل نشود.

به گزارش قلم پرس، عابدین خرّم در دیدار شهردار تبریز و معاونان شهرداری با وی، اظهار داشت: شهرداری، نهادی است که همواره باید در حال کار و تلاش باشد و در بین دستگاه‌ها کمتر نهاد اداری به اندازه شهرداری، مسئولیت‌های ریز و درشت در قبال شهر و شهروندان دارد.

وی تاکید کرد: این مسئولیت‌ها، زحمت و دغدغه‌مندی شبانه‌روزی می‌خواهد و در این راستا همه مجموعه‌ها بصورت مستقیم و غیرمستقیم باید به شهرداری کمک کنند تا شهرداری در خدمات‌دهی به شهروندان دچار مشکل و توقف نشود.

وی افزود: مجموعه استانداری آذربایجان ‌شرقی نیز در چارچوب قانون و اختیارات خود آماده کمک به شهرداری تبریز است.

خرّم همچنین از شهردار تبریز خواست تا به موضوعاتی همچون سامان‌دهی حاشیه‌نشینی، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام سطح شهر، توجه به فضای سبز بخصوص در هسته مرکزی شهر، سامان‌دهی آسفالت خیابان‌ها و معابر، قطار شهری و سامان‌دهی و تعیین‌تکلیف برخی از شهرک‌های مسکونی توجه ویژه‌ای داشته باشد.