تملک‌های محدوده پارک بزرگ باید بر اساس طرح و نقشه انجام می‌شد
تملک‌های محدوده پارک بزرگ باید بر اساس طرح و نقشه انجام می‌شد
شهردار منطقه ۴ تبریز گفت: تملک‌های انجام یافته در محدوده پارک بزرگ باید بر اساس طرح و نقشه انجام می‌یافت.

به گزارش قلم پرس، اکبر امجدی در جلسه امروز کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز که با موضوع پارک بزرگ تبریز برگزار شد، اظهار کرد: طی پنج سال گذشته هیچ‌گونه تملکی در این محدوده نداشته و بیشتر به دنبال تعیین تکلیف تملک‌های گذشته بوده‌ایم.

وی یادآور شد: محدوده پارک بزرگ ۷۷۰ هکتار است که تا به حال ۲۵۰ هکتار تملک شده و در خصوص ۱۳۵ هکتار توافق تملک انجام شده است.

امجدی تصریح کرد: ۱۴۸ هکتار تملک مشاعی شده که ۷۱ هکتار آن دست شهرداری بوده و انتقال سند انجام شده است اما ۷۸ هکتار هنوز دست مالکان است و سند انتقال داده نشده است.

شهردار منطقه ۴ تبریز با تاکید بر اینکه باید بر اساس واقعیت‌های فرهنگی موجود به دنبال اجرای این طرح باشیم، گفت: اکنون میدان آذربایجان جزو محدوده پارک است، اما نمی‌شود در آن محل طرحی اجرا کرد.

امجدی خاطرنشان کرد: ۲۵۰ هکتار در اختیار شهرداری است اما ۲۵۵ هکتار هنوز دست مالکان بوده و تملک نشده است.