نورپردازی پل‌های اتحاد ملی و مهندس اشرف‌نیا در مرحله طراحی
نورپردازی پل‌های اتحاد ملی و مهندس اشرف‌نیا در مرحله طراحی

به گزارش قلم پرس، در جلسه‌ای با حضور معاون فنی و عمرانی منطقه و کارشناسان عمران و تنی چند از مدیران عمران، ترافیک و زیباسازی، نورپردازی پل‌های اتحاد ملی و مهندس اشرف‌نیا از مهمترین مسیرهای عبوری شهروندان، مورد بررسی مدیران شهری قرار گرفت.در این جلسه درباره چگونگی طراحی نورپردازی پل‌های مذکور، تصمیماتی توسط مدیران اتخاذ […]

به گزارش قلم پرس، در جلسه‌ای با حضور معاون فنی و عمرانی منطقه و کارشناسان عمران و تنی چند از مدیران عمران، ترافیک و زیباسازی، نورپردازی پل‌های اتحاد ملی و مهندس اشرف‌نیا از مهمترین مسیرهای عبوری شهروندان، مورد بررسی مدیران شهری قرار گرفت.
در این جلسه درباره چگونگی طراحی نورپردازی پل‌های مذکور، تصمیماتی توسط مدیران اتخاذ و با طی مراحل اجرایی شاهد نورپردازی این دو پل خواهیم بود.