نماهنگ به رسم سقایی آیین تجلیل از خیرین آبرسان استان آذربایجان شرقی
نماهنگ به رسم سقایی آیین تجلیل از خیرین آبرسان استان آذربایجان شرقی

نماهنگ به رسم سقایی آیین تجلیل از خیرین آبرسان استان آذربایجان شرقی نماهنگ به رسم سقایی آیین تجلیل از خیرین آبرسان استان آذربایجان شرقی دومین همایش به رسم سقایی به مناسبت تجلیل از خیران آبرسان آذربایجان شرقی با حضور استاندار آذربایجان شرقی  به همت شرکت آب و فاضلاب استان برگزار شد.      نماهنگ به رسم سقایی آیین تجلیل از خیرین آبرسان استان آذربایجان شرقی

نماهنگ به رسم سقایی آیین تجلیل از خیرین آبرسان استان آذربایجان شرقی

دومین همایش به رسم سقایی به مناسبت تجلیل از خیران آبرسان آذربایجان شرقی با حضور استاندار آذربایجان شرقی  به همت شرکت آب و فاضلاب استان برگزار شد.