نقش مهم فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی پارک بانوان شمس تبریزی در افزایش سلامت روحی و جسمی بانوان
نقش مهم فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی پارک بانوان شمس تبریزی در افزایش سلامت روحی و جسمی بانوان

به گزارش قلم پرس، در همۀ جوامع میزان توجه به مسائل زنان در زمرۀ شاخص های رشد یک جامعه و کشور قرار دارد و برای ایجاد بسترهای مناسب و جهت رشد شکوفائی این قشر از انسانهای جامعه نیاز به فراهم بودن فرصت ها و موقعیت های لازم و اثرگذاری است که از آن دسته می […]

به گزارش قلم پرس، در همۀ جوامع میزان توجه به مسائل زنان در زمرۀ شاخص های رشد یک جامعه و کشور قرار دارد و برای ایجاد بسترهای مناسب و جهت رشد شکوفائی این قشر از انسانهای جامعه نیاز به فراهم بودن فرصت ها و موقعیت های لازم و اثرگذاری است که از آن دسته می توان به فضای فرهنگی، هنری و ورزشی ویژه بانوان اشاره کرد که یکی از ملزومات رشد و پویائی جامعه است.

در همین راستا، پارک بانوان شمس تبریزی منطقه ۱ مهمترین بستر ایجاد تعاملات اجتماعی و برگزاری برنامه های فرهنگی ورزشی ویژه بانوان است که امور فرهنگی اجتماعی این منطقه توانسته با برگزاری کلاس های مختلف از جمله آموزش های فردی و گروهی، مهارت‌های فردی، هنرآموزی، فنی و حرفه‌ای و ورزشهای جمعی باعث رشد و تعالی در این حوزه شده و به تعاملات اجتماعی و ایجاد روحیه شاد و جسم سالم در بین بانوان جامۀ عمل بپوشاند.