نصب ۱۶۰۰ مورد تجهیزات ترافیکی برای جلوگیری از تصادفات وسایل نقلیه شهری
نصب ۱۶۰۰ مورد تجهیزات ترافیکی برای جلوگیری از تصادفات وسایل نقلیه شهری

به گزارش قلم پرس، توسط اداره حمل و نقل و ترافیک معاونت فنی و عمرانی منطقه به منظور ارتقای ضریب ایمنی عبور و مرور وسایل نقلیه شهری و جلوگیری از تصادفات، در طول ۱۰ ماهه امسال یک هزار و ۶۰۰ مورد تجهیزات ترافیکی اعم از سیلندر و بشکه‌های ترافیکی در مسیرهای اصلی و فرعی سطح […]

به گزارش قلم پرس، توسط اداره حمل و نقل و ترافیک معاونت فنی و عمرانی منطقه به منظور ارتقای ضریب ایمنی عبور و مرور وسایل نقلیه شهری و جلوگیری از تصادفات، در طول ۱۰ ماهه امسال یک هزار و ۶۰۰ مورد تجهیزات ترافیکی اعم از سیلندر و بشکه‌های ترافیکی در مسیرهای اصلی و فرعی سطح حوزه نصب شد.  
در همین راستا از این تعداد تجهیزات ترافیکی، ۱ هزار و ۵۰۰ سیلندر در مسیرهای یاغچیان و جاده ائل گلی، بلوار دکتر حسابی و میدان استاد شهریار و … برای حفظ امنیت تردد شهری نصب گردیده و ۱۰۰ مورد از این تجهیزات شامل بشکه‌های ترافیکی در چندین مسیر اصلی و فرعی تحت پوشش منطقه، نصب شده است.
گفتنی است در معابر ساری زمی و مسیر اصلی میرداماد، کمربندی میانی و کوی سهند ائل گلی و … هم بیش از ۳ هزار گل میخ نصب شده است.