نصب پوشش سقف پل عابرگذر مسیر ورودی احمدآباد در اتوبان پاسداران
نصب پوشش سقف پل عابرگذر مسیر ورودی احمدآباد در اتوبان پاسداران

به گزارش قلم پرس، یکی از پروژه های حوزه ترافیکی منطقه ۱ که جهت ایجاد ایمنی و پیشگیری از مخاطرات احتمالی وارد مرحله عملیاتی شده و هم اکنون تداوم دارد، پروژه احداث پل عابر گذر واقع در مسیر اتوبان پاسداران ورودی احمدآباد است.پل مذکور وارد مرحله نصب پوشش سقف ورق گالوانیزه شده که اکیپ‌های عمرانی […]

به گزارش قلم پرس، یکی از پروژه های حوزه ترافیکی منطقه ۱ که جهت ایجاد ایمنی و پیشگیری از مخاطرات احتمالی وارد مرحله عملیاتی شده و هم اکنون تداوم دارد، پروژه احداث پل عابر گذر واقع در مسیر اتوبان پاسداران ورودی احمدآباد است.
پل مذکور وارد مرحله نصب پوشش سقف ورق گالوانیزه شده که اکیپ‌های عمرانی در حال انجام این مرحله است.
این پل به لحاظ قرارگیری در این موقعیت می‌تواند نقش مهمی در کاهش مخاطرات مسیر اتوبان پاسداران ایفا کند.