نصب پنجره های ارسی در زیر زمین خانه تاریخی نیکدل
نصب پنجره های ارسی در زیر زمین خانه تاریخی نیکدل

به گزارش قلم پرس، رضا جانفشان ضمن اعلام خبر فوق افزود: به منظور افزایش زیبایی ها و توسعه هویت تاریخی خانه تاریخی نیکدل، معاونت فنی و عمرانی منطقه ۸ اقدام به تهیه و نصب پنجره های ارسی در طبقه زیرزمین خانه تاریخی نیکدل کرد تا بر ارزشهای تاریخی این خانه تاریخی افزوده شود.وی افزود: بر […]

به گزارش قلم پرس، رضا جانفشان ضمن اعلام خبر فوق افزود: به منظور افزایش زیبایی ها و توسعه هویت تاریخی خانه تاریخی نیکدل، معاونت فنی و عمرانی منطقه ۸ اقدام به تهیه و نصب پنجره های ارسی در طبقه زیرزمین خانه تاریخی نیکدل کرد تا بر ارزشهای تاریخی این خانه تاریخی افزوده شود.
وی افزود: بر آنیم عملیات مرمتی این خانه تاریخی را در کمترین مدت ممکن به اتمام رسانده و در اختیار شهروندان گرامی قرار دهیم.