نصب سردیس ۱۴ تن از شعرای آیینی در پارک طوبی تبریز
نصب سردیس ۱۴ تن از شعرای آیینی در پارک طوبی تبریز
سردیس ۱۴ تن از شعرای آیینی توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در پارک طوبی نصب شد.

به گزارش قلم پرس، داریوش نوین مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در این خصوص گفت: شعرای آیینی تبریز از جمله هنرمندانی هستند که در ادبیات رسمی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ در حالی که شکوفایی و ماندگاری اشعار و نواهای محرم را از وجود آنان داریم.
وی افزود: از سویی دیگر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با اتکا به وظیفه ذاتی خود در معرفی مشاهیر و بزرگان ملی، علمی و مذهبی به نسل جدید و تکریم آنان، با تهیه و نصب سردیس ۱۴ تن از شعرای آیینی، گام موثری در این مسیر برداشته است.
نوین اظهار کرد: این سردیس‌ها که توسط هنرمندان مجسمه‌ساز تبریزی ساخته شده‌، جهت بازدید عموم در پارک طوبی نصب شده‌اند.