نصب تابلوهای هشداردهنده در رمپ و لوپ‌های زیرگذرهای ترمینال و منظریه
نصب تابلوهای هشداردهنده در رمپ و لوپ‌های زیرگذرهای ترمینال و منظریه

به گزارش قلم پرس، جاهد، از ایمن سازی رمپ و لوپ‌های منتهی به زیرگذرهای ترمینال و منظریه با نظارت اداره حمل ونقل و ترافیک منطقه خبر داد و گفت: برای اطلاع دقیق رانندگان خودروهای عبوری از اندازه ارتفاع زیرگذرهای ترمینال و منظریه و جلوگیری از تصادف، به خصوص تصادف خودروهای سنگین، تابلوهای هشداردهنده و پیش‌آگاهی […]

به گزارش قلم پرس، جاهد، از ایمن سازی رمپ و لوپ‌های منتهی به زیرگذرهای ترمینال و منظریه با نظارت اداره حمل ونقل و ترافیک منطقه خبر داد و گفت: برای اطلاع دقیق رانندگان خودروهای عبوری از اندازه ارتفاع زیرگذرهای ترمینال و منظریه و جلوگیری از تصادف، به خصوص تصادف خودروهای سنگین، تابلوهای هشداردهنده و پیش‌آگاهی نصب شد.
مدیر حمل و نقل و ترافیک منطقه افزود: تعیین محل نصب تابلوهای مذکور، طی بازدید میدانی از سوی رییس و کارشناسان اداره حمل ونقل و ترافیک منطقه مشخص شده و بعد از آن توسط پیمانکار مربوطه، تابلوها تهیه و نصب شد.
وی ادامه داد: اطلاع یابی و رعایت تابلوها وعلائم پیش‌آگاهی و هشداردهنده در مسیر رمپ و لوپ ها پیشانی عرشه زیرگذرها به خاطر محدودیت ارتفاع از سوی رانندگان خودروها، مانع از تصادفات و یا صدمات به خودروها و بارهای با ارتفاع زیاد خواهد شد.