نصب بنرهای اخطاریه ایمنی در ورودی‌های بازار
نصب بنرهای اخطاریه ایمنی در ورودی‌های بازار

به گزارش قلم پرس، در راستای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به بازاریان و اصناف و کسبه بازار سرپوشیده تبریز ستاد بحران شهرداری منطقه ۸ اقدام به نصب بنرهای اخطاریه ایمنی در ورودی های بازار تاریخی تبریز کرد.این اقدام در راستای پیشگیری از خطرات احتمالی در بازار تاریخی تبریز انجام شده است.  

به گزارش قلم پرس، در راستای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به بازاریان و اصناف و کسبه بازار سرپوشیده تبریز ستاد بحران شهرداری منطقه ۸ اقدام به نصب بنرهای اخطاریه ایمنی در ورودی های بازار تاریخی تبریز کرد.
این اقدام در راستای پیشگیری از خطرات احتمالی در بازار تاریخی تبریز انجام شده است.