نصب انواع المانهای نوروزی متنوع در منطقه تاریخی فرهنگی تبریز
نصب انواع المانهای نوروزی متنوع در منطقه تاریخی فرهنگی تبریز

به گزارش قلم پرس، رضا جان فشان شهردار منطقه۸ در این جلسه در خصوص موضوعاتی همچون طراحی و اجرای نورپردازی اماکن و محورهای شهری، احداث المانهای شهری، روشنائی پارک‌ها، ساماندهی و بهسازی مبلمان شهری، حذف آلودگی های بصری و … تاکید نموده و گفت: سعی خواهیم کرد با اجرای انواع برنامه های زیباسازی در منطقه، […]

به گزارش قلم پرس، رضا جان فشان شهردار منطقه۸ در این جلسه در خصوص موضوعاتی همچون طراحی و اجرای نورپردازی اماکن و محورهای شهری، احداث المانهای شهری، روشنائی پارک‌ها، ساماندهی و بهسازی مبلمان شهری، حذف آلودگی های بصری و … تاکید نموده و گفت: سعی خواهیم کرد با اجرای انواع برنامه های زیباسازی در منطقه، در نوروز ۱۴۰۱، بهتر از سال‌های گذشته سطح حوزه را برای سال نو  آماده کنیم.
در پایان این جلسه مقرر شد؛ معاونت‌ها و مدیران واحدهای مرتبط اقدامات عاجل را برای آماده سازی و ساماندهی منطقه تاریخی فرهنگی شهر برای نوروز انجام داده و پروژه هایی همگون با بافت تاریخی شهر در سطح حوزه اجرا نمایند.